Skip to main content

Paplašinās valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu investēšanas iespējas

Valdība otrdien, 22.oktobrī, apstiprināja izmaiņas Valsts fondēto pensiju likumā. Tās paredz paplašināt valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu investēšanas iespējas Latvijas finanšu tirgū, paaugstinot limitus augstāka riska ieguldījumiem.

Vienlaikus noteiktas arī papildu prasības līdzekļu pārvaldītājiem jeb risku samazināšanas mehānismi dalībnieku interešu aizsardzībai.

Likumprojekts paredz palielināt limitu īpatsvaram vienā ieguldījumu fondā un vienā alternatīvo ieguldījumu fondā, palielināt limitu īpatsvaram no ieguldījumu fonda neto aktīviem, kā arī palielināt ieguldījumu īpatsvaru riska kapitālā. Taču, paplašinot investēšanas iespējas, būs noteiktas minimālās pamatkapitāla prasības līdzekļu pārvaldītājiem, kā arī noteiktas prasības līdzekļu pārvaldītājam atlīdzināt ieguldījumu plānu dalībniekiem radītos zaudējumus ieguldījumu noteikumu pārkāpšanas gadījumā un atbilstošas naudas plūsmas nodrošināšanai.

Vienlaikus Finanšu un kapitāla tirgus komisijai būs jāizstrādā detalizēts ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas formāts un saturs. Tas nepieciešams, lai shēmas dalībnieki izprastu ieguldījumu būtiskākos aspektus, pārvaldes izmaksas un varētu pieņemt pamatotu lēmumu par piedāvāto ieguldījumu.

Tāpat mainīsies līdzekļu pārvaldītāju komisijas maksa par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu, t.i., tās apmēru piesaistīs ieguldījumu plānu rezultātiem. Paredzēts ieviest jaunu – pilnās un daļējās komisijas naudas – principu. Daļējās komisijas paredzēts ieturēt neatkarīgi no ieguldījumu plāna rezultāta un tās segs ieguldījumu plāna administratīvās izmaksas, ieguldījumu plānu dalībnieku apkalpošanas izmaksas, regulatora prasību izpildes izmaksas u.c. pamatdarbības izmaksas. Ieguldījumu plānam, uzrādot labus pārvaldīšanas rezultātus, līdzekļu pārvaldītājs būs tiesīgs ieturēt papildu – mainīgās – komisijas.

Pilnā komisija (daļējās un mainīgās komisijas summa) jebkurā gadījumā nevarēs pārsniegt jau pašlaik Valsts fondēto pensiju likumā noteikto maksimālo komisiju – 2% no ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības gadā, bet konservatīvajiem ieguldījumu plāniem maksimālo komisiju – 1,5% apmērā (kas ir mazāk nekā pašlaik Valsts fondēto pensiju likumā noteiktie 2%).

Labklājības ministrija uzsver, ka grozījumi likumā vēl jāpieņem Saeimā.

Saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu tiem sociālo iemaksu veicējiem, kas dzimuši pēc 1971.gada 1.jūlija, līdzdalība valsts fondēto pensiju shēmā ir noteikta obligāta, savukārt tiem, kas dzimuši no 1951.gada 2.jūlija līdz 1971.gada 1.jūlijam (ieskaitot), – brīvprātīga. 2012.gada 31.decembrī valsts fondēto pensiju shēmā bija reģistrēti 1,19 milj. dalībnieku, no tiem kā obligātie shēmas dalībnieki bija reģistrēti 700 tūkst. cilvēku un 494 tūkst. brīvprātīgi.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu