Skip to main content

Par iespējamiem pārkāpumiem finanšu plānošanā un personāla politikā no amata atstādina NVA direktori

Ar labklājības ministres Ilzes Viņķeles rīkojumu no trešdienas, 11. janvāra, no amata uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku atstādināta Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Baiba Paševica.

Disciplinārlieta pret NVA direktori ierosināta par Likuma par budžetu un finanšu vadību 24. panta pirmās un trešās daļas neievērošanu. Proti, 2012. gadā NVA atalgojuma fonds ir saplānots, pārsniedzot likuma Par valsts budžetu 2012. gadam valsts budžeta apakšprogrammā Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana noteiktos valsts budžeta saistību (izdevumu) maksimāli pieļaujamos apjomus atlīdzības, t.sk., atalgojuma sadaļā. Pēc finanšu aprēķiniem NVA plānotais atalgojuma fonds 2012. gadā sastāda 2 399 575 Ls un darba devēja obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, kuras var attiecināt uz atalgojumu 554 509 Ls, veidojot deficītu atalgojumam 171 739 Ls un attiecīgi arī papildus deficītu darba devēja obligātajām sociālās apdrošināšanas iemaksām 17 032 Ls pret likumā Par valsts budžetu 2012. gadam” apstiprināto finansējumu. Tādējādi kopējais NVA atlīdzības fonda iztrūkums, kuram šobrīd nav sagatavots secīgas pasākumu kopums deficīta samazināšanai sastāda 188 771 Ls. Šajā situācijā institūcija ir uzņēmusies lielākas saistības nekā tai ir pieejams valsts budžeta finansējums, un ir nepieciešams izskatīt iespēju veikt kompleksu finanšu plānošanas pārbaudi.

Disciplinārlieta pret NVA direktori ierosināta, ievērojot viņas kā iestādes vadītāja atbildību par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem un par noteiktās apropriācijas izpildes kontroles sistēmas izveidi.

NVA direktores pienākumus no trešdienas, 11. janvāra, uzdots veikt NVA direktores vietniecei Vivitai Pūliņai.

Informāciju sagatavoja:
Sabīne Puķe
labklājības ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: +371 29145958 
[email protected]

Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

Dalies ar ziņu