Skip to main content

Tālākai apstiprināšanai virza jaunu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādi

Šodien, 12. janvārī, tālākai apstiprināšanai Ministru kabinetā virzīts jauns Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta NMPD maksas pakalpojumu cenrādis.

Jauna NMPD maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana nepieciešama, jo samazinājušās brigādes atalgojuma izmaksas saistībā ar vienotā atalgojuma sistēmas ieviešanu, palielinājušās autotransporta degvielas izmaksas saistībā ar degvielas cenu pieaugumu, kā arī nepieciešams cenrādi papildināt ar jauniem maksas pakalpojumiem un svītrot tos, kas nav pieprasīti. Tāpat NMPD maksas pakalpojumu cenrāža jaunajā redakcijā mainīta tā struktūra, sadalot pa attiecīgajām jomām – piemēram, medicīniskā transportēšana, kursi, medicīniskās palīdzības nodrošināšana pasākumos utml. –, tādējādi padarot to uzveramāku pakalpojumu ņēmējiem.

Veselības ministrija norāda, ka NMPD pamatfunkcija ir neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana saslimušajiem un cietušajiem veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās, un tā ir valsts apmaksāta. Ja dienestā izsaucēja zvans tiks atzīts par pamatotu un pie pacienta nosūtīta NMPD brigāde, pacientiem arī turpmāk par to nebūs jāmaksā.

Informāciju sagatavoja:
VM Komunikācijas nodaļa
Oskars Šneiders
Tālr.: 67876008, 26378959
[email protected]

 

Dalies ar ziņu