Skip to main content

Pensionēšanās vecumu pakāpeniski plānots paaugstināt ar 2014. gadu

Pašreiz noteikto pensionēšanās vecumu – 62 gadus – plānots pakāpeniski paaugstināt, sākot ar 2014. gadu, rosina Labklājības ministrija (LM).

Proti, 2014. un 2015.gada 1.janvārī pensionēšanās vecumu paredzēts paaugstināt par trim mēnešiem, bet, sākot ar 2016. gadu, ik gadu to plānots paaugstināt par pusgadu līdz 2020.gadā būs sasniegts 65 gadu vecums.

Paredzēts, ka pakāpeniskā pensionēšanās vecuma paaugstināšana skars cilvēkus, kuri dzimuši laikā no 1952. gada 1. janvāra līdz 1955. gada 1. jūlijam. Tātad, cilvēki, kuri dzimuši laikā no 1952. gada 1.janvāra līdz 30. septembrim, varēs pensionēties 3 mēnešus vēlāk, t.i. 62 gados un 3 mēnešos. Savukārt, tie, kuri dzimuši no 1952. gada 1.oktobra līdz 31. decembrim, varēs pensionēties 6 mēnešus vēlāk, t.i. 62 gados un 6 mēnešos. Cilvēki, kuri dzimuši pēc 1955. gada 1. jūlija vecuma pensiju varēs pieprasīt, sasniedzot 65 gadu vecumu.

Vienlaikus ar vispārējā pensionēšanās vecuma paaugstināšanu plānots celt pensionēšanās vecumu priekšlaicīgo pensiju saņēmējiem. 2014. un 2015.gadā to paredzēts paaugstināt par trim mēnešiem, bet, sākot ar 2016.gadu, ik gadu par pusgadu līdz 2020. gadā būs sasniegts 63 gadu vecums. Plānots arī noteikt tiesības pieprasīt vecuma pensiju priekšlaicīgi bez termiņa ierobežojuma.

Priekšlaicīgās pensionēšanās vecuma paaugstināšana no 2014. gada skars tos cilvēkus, kuri dzimuši, sākot ar 1954. gadu.

Tāpat arī no 2014. gada paredzēts palielināt minimālo apdrošināšanas stāžu no 10 uz 15 gadiem, bet no 2020. gada – uz 20 gadiem.

Lai sakārtotu sadrumstaloto izdienas pensiju regulējumu, kuru piešķiršanu šobrīd regulē astoņi normatīvie akti, plānots izstrādāt vienotu izdienas pensiju likumu. Tajā plānots noteikt, ka no 2014. gada pakāpeniski tiks paaugstināts izdienas pensijas vecums un pārskatīts izdienas pensijas stāžs, tajā pat laikā nepieļaujot izdienas pensiju saņēmēju loka paplašināšanu. Minēto likumu paredzēts izstrādāt līdz 2012. gada 1. decembrim.

Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas 2011. gada novembrī no valsts pamatbudžeta izdienas pensiju saņēma 5, 8 tūkst. cilvēki. Viņu vidējais vecums bija 52,47 gadi.

Vienlaikus paredzēts par gadu ātrāk, t.i. jau no 2013. gada, pārcelt piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksu avotu no sociālās apdrošināšanas budžeta uz pamatbudžetu.

Iepriekšminēto paredz grozījumi Koncepcijā par sociālā apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā un 2010. gada 17. novembra rīkojumā Nr. 674 Par Koncepciju par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā. Grozījumi ceturtdien, 12. janvārī, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Pēc rīkojuma projekta pieņemšanas LM līdz 2012. gada 1. aprīlim veiks grozījumus likumā Par valsts pensijām.

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties LM mājas lapā sadaļā Aktuāli – Tiesību aktu projekti 

Atgādinām, ka likums Par valsts pensijām iespēju divus gadus pirms pensionēšanās vecuma pieprasīt vecuma pensiju priekšlaicīgi paredz tikai līdz 2013. gada 31. decembrim. Savukārt valdības apstiprinātajā Koncepcijā par sociālā apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā pensionēšanās vecumu bija paredzēts paaugstināt no 2016. gada.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

Dalies ar ziņu