Skip to main content

2. Veselības aprūpe ikvienam

  1. Valsts veselības apdrošināšanas sistēma, kurā nauda seko pakalpojumam, ko var sniegt gan valsts, gan privātās sertificētās ārstniecības iestādes
  2. Bezmaksas ikgadēja veselības profilakse
  3. Rīgā un reģionos vienādi kvalitatīva un pieejama veselības aprūpe, ieviesti vienoti Nacionālās veselības standarti pacientu drošībai un ārstēšanas kvalitātei
  4. Samazinātas zāļu cenas, ieviešot godīgu konkurenci medikamentu tirgū