Skip to main content

Programma Latvijai 2018

Lai veidotu Latviju kā nacionālu, eiropeisku, sociāli taisnīgu valsti un celtu tautas labklājību, radītu apstākļus vidējās algas pieaugumam valstī līdz 1500 eiro un sagatavotu Latviju 21. gadsimta izaicinājumiem.