Skip to main content

6. Zinoša un spējīga valsts pārvalde

  1. Pārvaldes mērķis – atbalstīt iedzīvotājus un uzņēmējus, nevis sodīt
  2. Atalgojums valsts pārvaldē noteikts atbilstoši darba rezultātiem, paredzot atbildību par nepadarīto
  3. Ieviest OECD labas pārvaldības vadlīnijas gan valsts, gan pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldē
  4. Atbalstīt reģionālo politiku un veidot stiprus novadus
  5. Izvērtēt valsts pārvaldes atbalsta funkciju izvietošanu reģionos
  6. Pašvaldību referendumu likuma pieņemšana