Skip to main content

Paraksta vienošanos par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu starp Latviju un Turkmenistānu

Lai veicinātu komercdarbību Latvijā un Turkmenistānā, otrdien, 11. septembrī, Turkmenistānas Republikas prezidenta oficiālās vizītes laikā Latvijā finanšu ministrs Andris Vilks un Turkmenistānas finanšu ministrs parakstīja Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem.

Pašlaik Latvijas un Turkmenistānas investori otrā valstī tiek aplikti ar nodokļiem, vienīgi pamatojoties uz otras valsts nodokļu normatīvajiem aktiem. Konvencija atvieglos Latvijas investoru darbību Turkmenistānā un otrādi, kopumā veicinās ārvalstu investīciju piesaistīšanu, radīs stabilu investīciju vidi un sakārtos starptautiskos nodokļu uzlikšanas jautājumus atbilstoši starptautiski atzītiem standartiem.

Abu valstu potenciālajiem investoriem tiks radīts stabilāks nodokļu uzlikšanas režīms otrā līgumslēdzējā valstī gan attiecībā uz uzņēmējdarbības ienākumu, gan arī uz tādiem pasīvajiem ienākumiem kā dividendes, procenti un autoratlīdzība, kas ir definēti konvencijā un attiecībā uz ko ir noteiktas maksimālās likmes, pēc kādām otra valsts drīkst šos ienākumus aplikt.

Konvencijā tiek noteikts, ka dividendes, ja to patiesā labuma guvējs ir otras līgumslēdzējas valsts rezidents, to izcelsmes valstī var aplikt ar nodokli, kas nepārsniedz 5% gadījumos, kad dividenžu saņēmējs ir sabiedrība, kurai tieši pieder vismaz 25% no dividendes izmaksājošās sabiedrības kapitāla, un 10% visos pārējos gadījumos. Procentu maksājumus un autoratlīdzības, ja to patiesā labuma guvējs ir otras līgumslēdzējas valsts rezidents, to izcelsmes valstī var aplikt ar nodokli pēc likmes, kas nepārsniedz 10% no procentu vai autoratlīdzību kopapjoma.Informācijas sagatavotājs:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67095405
E-pasts: [email protected]

Foto: Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Dalies ar ziņu