Skip to main content

Parakstīta Vienošanās par „airBaltic” turpmāko finansējumu un pārvaldību

Pirmdien, 3.oktobrī, valdība ārkārtas sēdē akceptēja Satiksmes ministrijas sagatavoto vienošanos par „ airBaltic” turpmāko finansējumu un pārvaldību, un tā tika parakstīta. Līdz ar Vienošanās parakstīšanu valstij ir nodrošināta faktiskā kontrole pār uzņēmumu.

Vienošanās parakstīta starp Latvijas Republiku, satiksmes ministra personā, SIA „Baltijas aviācijas sistēmas” (BAS), AS „Latvijas Krājbanka”, AB Bankas „Snoras”, AKB ”Investbank”, Taurus Asset Management Fund Limited, „Transatlantic Holdings Company S.A.” un SIA „KD Jet”.

Vienošanās paredz valsts proporcionālu līdzdalību „airBaltic” pamatkapitāla palielināšanā – valsts aizdevuma piešķiršanu „airBaltic” ne vēlāk kā 2011.gada 14.oktobrim, 16 milj. Ls apmērā, ja ir izpildīti vairāki priekšnosacījumi: atsaukts tiesiskās aizsardzības pieteikums Rīgas rajona tiesā; pilnībā dzēstas 59 110 akcijas, par ko lēmums pieņemts 30.04.2010 akcionāru sapulcē; jaunā redakcijā apstiprināti „airBaltic” statūti.

Vienošanās paredz izbeigt 30.04.2010. noslēgto konsolidēto akcionāru līgumu. Tiek ievēlēta jauna „airBaltic” padome ar pieredzi vadības un uzraudzības veikšanā pēc saimnieciskās darbības apmērā līdzīgās sabiedrībās.

Vienošanās paredz, ka no amata tiek atcelts līdzšinējais valdes loceklis B.Fliks un panākts, ka jaunā valde darbojas trīs cilvēku sastāvā.

Preču zīme atgriezta atpakaļ „airBaltic” un ieķīlāta par labu valstij, lai nodrošinātu valsts aizdevuma atmaksu.

Vienošanās paredz BAS finansējuma piešķiršanu 14 milj. Ls apmērā. Jākonsolidē „airBaltic” saistības pret BAS. Paredzēts konsolidēt „airBaltic” un BAS meitas uzņēmumus, atgriežot ārpakalpojumā nodotos pakalpojumus atpakaļ „airBaltic”.

Jāpilnveido korporatīvā struktūra un ieguldījumu īpašumu pārvaldība. Divu mēnešu laikā jāsagatavo „airBaltic restrukturizācijas plāns un biznesa plāns.

Šodien parakstītā Vienošanās restrukturizācijas finansējuma jautājumā paredz – ja izpildīti visi līdzšinējie nosacījumi, tad tiek proporcionāli palielināts „airBaltic” pamatkapitāls, kur valsts daļa ir 57.6 miljoni latu.

Informāciju sagatavoja:
Aivis Freidenfelds
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67028013, 29241016
[email protected]

 

Dalies ar ziņu