Skip to main content

Saeimas deputāti Varšavā iestājas par Latvijas interesēm jaunajā ES daudzgadu budžetā

Pēc Saeimas deputātu ierosinājuma Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu parlamentu Eiropas lietu komisiju sanāksmes (COSAC) paziņojumā iekļautas atsauces uz solidaritātes principa ievērošanu ES jaunā daudzgadu budžeta veidošanā.

Paziņojumā uzsvērta kohēzijas politikas nozīme, kā arī nepieciešamība veidot taisnīgāku ES Kopējo lauksaimniecības politiku. Parlamentārieši aicina mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības starp dalībvalstīm, īpašu uzmanību pievēršot izaugsmei un attīstībai ES mazāk attīstītajos reģionos. Šīs prasības COSAC paziņojumā iekļautas pēc Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Imanta Lieģa un komisijas deputāta Ata Lejiņa (Vienotība), kā arī Lietuvas parlamentāriešu ierosinājuma.
ES dalībvalstu Eiropas lietu komisiju paziņojumi pieņemti COSAC plenārsēdē, kas no 2. līdz 4. oktobrim notiek Polijas galvaspilsētā Varšavā.

„Latvijai nav pieņemams ierobežojums kohēzijas politikas piešķīrumam 2,5 procentu apmērā no nacionālā kopienākuma. Šāds ierobežojums visnegatīvāk ietekmētu tieši ekonomiski mazāk attīstītās dalībvalstis, un vienlaikus tas būtu arī pretrunā solidaritātes principam un Lisabonas līgumam,” sanāksmē teica Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs I. Lieģis.

Savukārt deputāts Atis Lejiņš pauda viedokli, ka kohēzijas finansējuma samazināšanas gadījumā Latvija faktiski tiks sodīta par veiksmīgu ekonomiskās krīzes pārvarēšanu. „Vēlos atgādināt, ka 2008. – 2009. gadā IKP kritums Latvijā bija 24 procenti. Īstenojot nopietnus taupības pasākumus un veiksmīgi apgūstot tieši Kohēzijas fonda līdzekļus, šogad mēs piedzīvosim izaugsmi piecu procentu apmērā,” teica A.Lejiņš.

Runājot par ES lauksaimniecības politiku, I. Lieģis uzsvēra, ka Eiropas Komisijas piedāvātie ES daudzgadu budžeta priekšlikumi neveicina nedz taisnīgas politikas veidošanu, nedz arī konkurētspēju. „Pie šādiem nosacījumiem Latvijas lauksaimnieki turpinās saņemt vismazākos tiešmaksājumus. Uzskatām, ka jāsamazina esošā lielā atšķirība starp augsto un zemo tiešmaksājumu līmeni dalībvalstīs. Nepieciešams, lai jaunā tiešmaksājumu sistēma stājas spēkā jau no nākamā daudzgadu budžeta sākuma, proti, 2014. gada. Pārejas posms ir pilnīgi nepieņemams,” norādīja komisijas priekšsēdētājs.

Saeimas deputāti COSAC sanāksmes laikā Varšavā tikās arī ar Ungārijas parlamenta delegāciju. Sarunās uzsvērta nepieciešamība kopīgi strādāt pie vienotas pozīcijas saistībā ar ES kohēzijas politikas veidošanas principiem jaunajā ES daudzgadu budžetā. Tāpat notika tikšanās ar ES Budžeta un finanšu plānošanas komisāru Janušu Levandovski (Janusz Lewandowski), kuras laikā arī pārrunāti ES kohēzijas politikas jautājumi.

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Preses dienests

 

Dalies ar ziņu