Skip to main content

Parakstīts līgums ar Pasaules Banku par 100 miljonu eiro aizdevumu Latvijai

Piektdien, 17. jūnijā finanšu ministrs Andris Vilks un Pasaules Bankas (PB) Centrāleiropas un Baltijas valstu direktors Pīters Harolds (Peter Harrold) parakstīja līgumu par PB aizdevuma 100 miljonu eiro apmērā piešķiršanu Latvijai. PB izpilddirektoru valde aizdevuma piešķiršanu Latvijai apstiprināja 26. maijā.

Finanšu ministrs Andris Vilks, parakstot līgumu ar PB, atzīmēja: „Lai saņemtu Pasaules Bankas aizdevumu, Latvijas valdībai tika izvirzīta virkne priekšnosacījumu, kuru sekmīga izpilde ir nodrošinājusi Pasaules Bankas atbalstu finanšu līdzekļu saņemšanai. Aizdevums ir paredzēts vispārējo budžeta vajadzību segšanai. Ciešā sadarbībā starp Latvijas valsts institūcijām un pašvaldībām ir izveidots sociālās drošības tīkls, kas krīzes periodā ir nodrošinājis Latvijas iedzīvotāju pamata vajadzības un mazinājis negatīvās sekas. Latvijas valdība arī turpmāk nodrošinās sociālā sektora ilgtspējīgu attīstību.”

„Lai arī ir jāpaiet laikam, līdz būs pamanāmi strukturālo reformu rezultāti izglītības un veselības sektorā, Pasaules Bankai ir prieks redzēt pirmās situācijas uzlabošanās pazīmes Latvijā, piemēram, ģimenes ārstu apmeklējumu skaita pieaugumu 2011. gada sākumā,” pēc līguma parakstīšanas sacīja P. Harolds.

Starptautiskā aizdevuma programma paredz Latvijai aizdevumu 7,5 miljardu eiro apmērā, un PB aizdevums tajā ir 400 miljoni eiro, kas paredzēti vispārējo budžeta vajadzību segšanai.

Pirmo PB aizdevumu, kura priekšnosacījumi bija finanšu sektora reformu veikšana, Latvija saņēma 2009. gadā 200 miljonu eiro apmērā. Otrās aizdevuma daļas – 200 miljonu eiro – saņemšanas priekšnosacījumi ir sociālās drošības tīkla izveide un sociālā sektora reformu īstenošana, un šī aizdevuma pirmo daļu 100 miljonu eiro apmērā Latvija jau saņēma 2010. gadā.

Sociālās drošības tīkla stratēģija 2009. – 2011. gadam, kuras mērķis ir nodrošināt negatīvās sociālās ietekmes mazināšanu, tika apstiprināta 2009. gada 8. septembra Ministru kabineta sēdē un tika īstenota attiecīgo gadu valsts budžeta ietvaros.

Lai turpinātu sociālās drošības pasākumus, valdība plāno līdz 2011. gada augusta beigām izstrādāt priekšlikumus sociālā drošības tīkla programmai 2012. gadam un turpmāk un tās finansējumam, ņemot vērā izmaksu efektivitāti un fiskālo ietekmi.

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

 

Dalies ar ziņu