Skip to main content

Parakstīts Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2011. gada vienošanās un domstarpību protokols

Ceturtdien, 2. decembrī, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis parakstīja Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2011.gada vienošanās un domstarpību protokolu.

„Valdība ir panākusi ar Latvijas Pašvaldības savienību vienošanos par daudziem svarīgiem jautājumiem, kas skar katru pašvaldību, kā arī katru Latvijas iedzīvotāju. Vienošanās apliecina, ka nākamā gada budžeta projekts ir sagatavots Latvijas sabiedrības interesēs, jo sarunu rezultātā ar pašvaldībām tika pat mainīts protokola nosaukums, uzsverot, ka puses par būtiskākajiem aspektiem ir vienisprātis,” uzsver finanšu ministrs Andris Vilks.

Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdē tika panākta vienošanās par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) garantijas apmēru. Pašvaldībām, kas IIN saņem caur Valsts kases sadales kontu, tiks garantēti IIN ieņēmumi 96% apmērā no plānotā ar nosacījumu, ka tiek noteikts nodokļa prognozēto ieņēmumu procentuālais sadalījums pa ceturkšņiem šādā apmērā: I ceturksnī – 20 %, II ceturksnī – 24 %, III ceturksnī –27 %, IV ceturksnī – 29 %.

Protokols nosaka IIN prognozes sadalījumu pašvaldību un valsts budžetā attiecīgi 82% un 18% apmērā. Ieņēmumi pašvaldību budžetos no IIN 2011. gadā tiek prognozēti 590,40 miljonu latu apmērā.

Vienlaikus puses vienojās, ka pašvaldībām 2011. gadā būs tiesības uzņemties ilgtermiņa saistības līdz 3 gadiem pakalpojumiem, kas nepieciešami saimnieciskās darbības nodrošināšanai, kā arī noteiktas prioritārās jomas, kurām 2011. gadā būs iespēja saņemt aizņēmumus. No 2009. gada pašvaldībām bija noteikti stingri ierobežojumi aizņemšanās un ilgtermiņa saistību uzņemšanās jomā.

Vienojās, ka 2011. gadā paredzēs valsts budžetā avansa maksājumus pašvaldību un to komersantu īstenoto Eiropas Savienības (ES) līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

Tāpat, ka 2011. gadā pārdalīs ministriju neapgūtos ES politikas instrumentu līdzekļus pašvaldībām projektu īstenošanai atbilstoši projekta līgumā paredzētajam un līdzekļu apguves prioritātēm, kā arī apguves iespējām.

Tika panākta arī vienošanās jautājumā par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas jautājumu, paredzot finansējumu no valsts budžeta 15,49 miljonu latu apmērā Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumā noteikto normu izpildei. 2011. gadā plānots lielāks valsts finansējums pašvaldību izlīdzināšanas fondam un būtiski palielināta dotācija tām pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas.

MK un LPS 2011. gada vienošanās un domstarpību protokols

Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Finanšu ministra preses sekretārs
Tālr. 67083994
[email protected]

Dalies ar ziņu