Skip to main content

Štokenbergs piedalās Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sēdē

2. un 3. decembrī, tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs apmeklēs Briseli, lai pārstāvētu Latvijas intereses kārtējā Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sēdē.

Sēdes darba kārtībā iekļauti vairāki jautājumi, kas atrodas Tieslietu ministrijas kompetencē. Sanāksmē tiks skatīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu. Direktīvas projekta mērķis ir nodrošināt efektīvu saukšanu pie kriminālatbildības, cietušo personu tiesību aizsardzību un bērnu seksuālās izmantošanas un vardarbības pret bērniem novēršanu.

Tāpat tiks skatīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā. Direktīvas mērķis ir stiprināt aizdomās turēto un apsūdzēto tiesības kriminālprocesā, nodrošinot šo personu tiesības uz informāciju kriminālprocesā. Tā paredzēs vienotus minimālus standartus attiecībā uz tiesībām uz informāciju kriminālprocesā, kam būtu jāatvieglo savstarpējās atzīšanas principa piemērošana ES.

Ministri apspriedīs arī priekšlikumu regulai, ar kuru īstenot ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai, kā arī padomes lēmumu, kas paredz sarunu sākšanu par nolīgumu starp ES un ASV par personas datu aizsardzību.

 

Informāciju sagatavoja:
Inga Saleniece
Tieslietu ministra preses sekretāre
Tālr. 26564629
[email protected]

Dalies ar ziņu