Skip to main content

ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē spriedīs par pretterorisma pasākumiem un iekšējās drošības stratēģijas paziņojumu

Ceturtdien, 2. decembrī un piektdien, 3. decembrī, Beļģijā, Briselē norisinās Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksme, kurā tās dalībnieki apspriež jautājumus, kas saistīti ar pretterorisma stratēģijas īstenošanu, aģentūras izveidošanu lielapjoma IT darbības pārvaldībai, iekšējās drošības stratēģiju un citi jautājumi.

Latvijas delegāciju Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmes laikā iekšlietu jautājumos vadīs Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres vietniece Ingūna Aire.

ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē plānotas diskusijas par Pretterorisma stratēģijas īstenošanu, tai skaitā Pretterorisma koordinators (CTC) ir sagatavojis arī diskusiju dokumentu, kurā iekļautas nākotnes aktualitātes un izaicinājumi pretterorisma jomā, kā arī rekomendācijas tālākai rīcībai pastāvošo problēmu risināšanai. Diskusiju dokumentā tiek uzsvērta nepieciešamība veicināt visa veida transporta drošību, lai aizsargātu pasažierus, darbiniekus un sabiedrību kopumā pret uzbrukumiem, kurus veic pret transporta līdzekļiem un ar tiem saistītu infrastruktūru gan civilās aviācijas, gan sauszemes transporta jomā. Vienlaikus dalībvalstu delegācijām tiek adresēta problēma attiecībā uz draudiem, ko rada eiropieši, dodoties uz konfliktu zonām un apmeklējot teroristu apmācības nometnes trešajās valstīs, lai pēc tam atgrieztos Eiropā ar nolūku veikt terora aktus. Tāpat nozīmīga uzmanība veltīta informācijas tehnoloģiju drošībai, jo elektroniskās informācijas telpa ir lēts līdzeklis noziegumu pastrādāšanai, jo upuriem var uzbrukt no jebkuras vietas pasaulē, mazam uzbrukumam var būt ļoti lielas sekas un internets joprojām sniedz anonimitāti. Līdzās tam CTC norāda uz nepieciešamību ES pretterorisma politikas veidošanas ietvaros pastiprinātu uzmanību pievērst diskriminācijas jautājumiem rases, etniskās piederības un reliģijas dēļ, jo labāka sociālā iekļaušana varētu palīdzēt samazināt to personu skaitu, kurām varētu būt nosliece uz vardarbību, ņemot vērā to, ka teroristi savos vēstījumos bieži izmanto tieši sociālās atstumtības problēmas.

Līdzās tam ES dalībvalstu ministriem arī tiks prezentēts iekšējās drošības stratēģijas paziņojums, kas būs centrālais diskusiju temats neformālajā ministru sanāksmē janvāra otrajā pusē.

ES politiskā līmenī ir panākta vienošanās, ka ir nepieciešams izveidot jaunu aģentūru, kuras galvenā funkcija būs lielapjoma IT sistēmas pārvaldība. Šajā Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē plānots diskutēt par pāris neatrisinātajiem jautājumiem, piemēram, aģentūras atrašanās vietu, lai varētu panākt vienotu nostāju par regulas projektu. Uz aģentūras atrašanās vietu šobrīd ir pieteikušās 2 dalībvalstis – Francija un Igaunija, kas veica aktīvas pārrunas, lai vienotos par abām pusēm apmierinošu rezultātu.

ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmes laikā tiks pārrunāts arī Komisijas ziņojums par Padomes secinājumu par 29 pasākumiem, lai stiprinātu ārējo robežu aizsardzību un apkarotu nelegālo imigrāciju, Eiropas rīcības plāns, lai apkarotu lielkalibra šaujamieroču nelikumīgu tirdzniecību, Padomes secinājumi par cīņu pret noziedzīgiem nodarījumiem, ko izdarījušas mobilas (ceļojošas) noziedzīgās grupas, kā arī Padomes secinājumi par to, kā novērst un apkarot identitātes viltošanu.


Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
[email protected]

Dalies ar ziņu