Skip to main content

Paredz bargāku sodu par meža neatļautu atmežošanu

Saeimas Juridiskā komisija trešdien, 5. oktobrī, skatīšanai trešajā galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz palielināt administratīvo sodu par meža neatļautu atmežošanu.

Par meža neatļautu atmežošanu fiziskām personām sods paredzēts no 500 līdz 3000 latiem, bet juridiskām personām – no 1000 līdz 7000 latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas krasta kāpu aizsargjoslā, mikroliegumā vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, naudas sods fiziskām personām būs no 1000 līdz 5000 latiem, bet juridiskajām personām – no 5000 līdz 10 000 latiem.

Patlaban fiziskās personas par meža zemju patvaļīgu transformēšanu citos lietošanas veidos varēja sodīt ar naudas sodu no 50 līdz 500 latiem, bet juridiskās personas – no 500 līdz 3000 latiem.

Paredzēts, ka grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā stāsies spēkā 2012. gada 1. janvārī, savukārt naudas sodu par meža neatļautu atmežošanu varēs piemērot no 2013. gada 1. janvāra.

Likumprojekts trešajā lasījumā vēl jāskata Saeimā.

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Preses dienests

 

Dalies ar ziņu