Skip to main content

Paredzēts vienkāršot pensijas pieprasīšanas kārtību ārvalstīs dzīvojošiem cilvēkiem

Labklājības ministrija (LM) rosina vienkāršot un precizēt kārtību, kādā cilvēki, kuri izceļo vai pastāvīgi dzīvo ārvalstīs, var iesniegt pieprasījumu par pensijas izmaksas turpināšanu vai atjaunošanu.

Plānots, ka turpmāk pieprasījumu par pensijas izmaksas turpināšanu vai atjaunošanu cilvēki varēs iesniegt ne tikai personīgi, pa pastu vai ar pilnvarotās personas starpniecību, bet arī elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Tādējādi cilvēkiem pašiem būs iespēja izvēlēties viņiem ērtāko pieprasījuma veidu.

Šobrīd, lai turpinātu vai atjaunotu pensijas izmaksu, cilvēks, kurš izbrauc vai ir izbraucis uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā, ierodoties personīgi:
– uzrāda personu apliecinošu dokumentu;
– iesniedz pieprasījumu par pensijas izmaksas turpināšanu vai atjaunošanu;
– norāda Latvijas Republikas kredītiestādes kontu, kurā ieskaitāma pensija;
– norāda jauno dzīvesvietas adresi.

Ja dokumentus neiesniedz personīgi, tad pieprasījumam jāpievieno notariāls apliecinājums, ka pensijas pieprasītājs un apgādājamais, kuram ir tiesības uz pensiju, ir dzīvi.

Iepriekšminēto paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs. Tos plānots ceturtdien, 11. aprīlī, izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē. Izmaiņas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties LM mājas lapā sadaļā Aktuāli – Tiesību aktu projekti

Pēc VSAA rīcībā esošās informācijas 2012.gada decembrī ārvalstīs dzīvoja 3437 vecuma pensijas saņēmēji, 202 invaliditātes pensijas saņēmēji, 35 apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēji, 52 izdienas pensijas saņēmēji.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu