Skip to main content

Pārrunās gatavošanos ES fondu 2014.–2020.gada finanšu perspektīvai

Trešdien, 19.jūnijā, valdības darba grupa par ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem izskatīs progresu, gatavojoties ESF 2014.–2020.gada finanšu perspektīvai, ES fondu finansējuma virzienus, kā arī apspriedīs rekomendācijas attiecībā uz veicamajiem papildinājumiem un turpmākajiem uzdevumiem pirms plānošanas dokumentu projektu sākotnējās iesniegšanas Eiropas Komisijā (EK).

Finanšu ministrija prezentēs darba grupai arī sagatavoto pārskatu par ES fondu nākamā perioda (2014.–2020.) progresu plānošanas procesā un turpmākajiem soļiem.

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos Armands Eberhards uzsver, ka Eiropas Komisijas pārstāvji atzinīgi novērtējuši Latvijas pieeju un centienus ES fondu līdzfinansējumu plānot, balstoties uz ilgtermiņa stratēģisku redzējumu. Nacionālais attīstības plāns (NAP 2020) iezīmē prioritārus uzdevumus un virzienus, kā ES struktūrfondi un valsts budžeta finansējums ļaus sasniegt ilgtspējīgu ekonomisko attīstību, radot stimulus jaunu darbavietu izveidei un izaugsmei kopumā.

„Latvijas priekšlikums Partnerības līgumam un Darbības programmai ietver mūsu situācijai atbilstošus risinājumus, lai sasniegtu NAP 2020 mērķus un EK Stratēģijas dokumentā definētās prioritātes. Līdzšinējā pieredze liek izvērtēt sasniegto un izvēlēties efektīvākus līdzekļus, iespējami augstāko investīciju atdevi, kas paaugstinātu mūsu konkurētspēju. Turpmākajā dialogā ar EK būtiskākais ir panākt vienošanos par izvirzītajām prioritātēm, sasniedzamajiem rezultātiem, to indikatoriem, kā arī līdzekļiem to sasniegšanai. Tādējādi ir būtiski nesamazināt finansējumu ieguldījumiem infrastruktūras projektos, it īpaši transporta infrastruktūras sakārtošanai,” skaidro A.Eberhards.

Darba grupas sēde notiks trešdien, 19.jūnijā, plkst. 9.30 Ministru prezidentu zālē (3.stāvs).

Mediju iespējas: TV/foto iespējas sēdes sākumā; atbildes uz mediju jautājumiem – pēc sēdes.

Latvijai kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstij ir iespēja izmantot ES investīciju politikas līdzekļus ES fondu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Kohēzijas fonda (KF), Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) ietvaros, lai veicinātu ES ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

Koalīcijas partiju Sadarbības padomes darba grupa par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem tika izveidota pēc Ministru prezidenta iniciatīvas, lai paātrinātu jautājumu virzību un lēmumu pieņemšanu Ministru kabinetā.

Informāciju sagatavoja:
Signe Znotiņa-Znota
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālr.: 67082919, 28803639
[email protected]

 

Dalies ar ziņu