Skip to main content

Pašvaldība pārmaksā par zupas virtuvēm

Politisko partiju apvienības "Vienotība" Rīgas domē (RD) pārstāvēto partiju "Jaunais laiks" (JL) un "Pilsoniskā savienība" (PS) deputāti šodien organizēja izbraukumu uz Rīgas pašvaldības līdzfinansētajām zupas virtuvēm, lai pārliecinātos par šī pakalpojuma kvalitāti un pieejamību sociāli mazaizsargātajiem Rīgas pilsētas iedzīvotājiem.

Deputāti šodien iepazinās ar situāciju siltā ēdiena izdales vietās un secināja, ka novembrī uzsāktais Rīgas pašvaldības pilotprojekts "Ēdiena piegāde un izdalīšana personām, kuras saņem atbalstu Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros labklājības un veselības jomā", ir nepamatoti sadārdzināts. Kā zināms, projekta ietvaros siltā ēdiena porcijas izmaksa sastāda Ls 1.10, tajā pat laikā, piemēram, biedrības "Žēlsirdības misija" siltā ēdiena izdales vietās vienas porcijas izmaksas ir tikai L 0.55.

Deputāti klātienē pārliecinājās par to, ka vienīgā atšķirība starp trūcīgajiem piedāvātajām zupas virtuvēm ir tā, ka projekta ietvaros izveidotajās zupas virtuvēs no iedzīvotājiem tiek pieprasīta izziņa, kas apliecina, ka cilvēks ir atzīts par mazturīgu, taču šādas izziņas uzrādīšana neizslēdz iespēju, ka šie cilvēki apstaigā visas šīs ēdiena dalīšanas vietas, tādā veidā arī samazinot to cilvēku daudzumu, kas reāli varētu izmantot šo pakalpojumu, saņemot siltas pusdienas.

Apmeklējot projekta ietvaros atvērto ēdināšanas vietu Daugavgrīvas ielā, deputāti pārliecinājās, ka iedzīvotājiem tā ir grūti atrodama, jo nav nekādas norādes par to, ka tur ir iespēja saņemt siltas pusdienas.

Jaunizveidotās ēdināšanas vietas tika veidotas ar mērķi, lai pakalpojumu varētu izmantot ģimenes ar bērniem, taču šodien, kad deputāti apmeklēja siltā ēdiena izdales vietu Daugavgrīvas ielā, viņi nesastapa ģimenes ar bērniem. Deputāti pārliecinājās, ka sociālais slānis visās ēdiena izdales vietās ir nemainīgs, "zupas virtuves darbojas dažādos laikos un ēdiena saņemšanas vietās sejas atkārtojas", uzsver deputāts Māris Puriņš.

Lai gan uzsāktā projekta "Ēdiena piegāde un izdalīšana personām, kuras saņem atbalstu Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros labklājības un veselības jomā" ietvaros iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja silto ēdienu ņemt līdzi uz mājām, deputāts Juris Viņķelis uzsver, ka cilvēks, kurš ēdienu paņem līdzi uz mājām, lai pabarotu bērnu, uz mājām šo ēdiena porciju jau atved aukstu, tāpēc RD opozīcija uzskata, ka domes vadība nepamatoti pārmaksā par šo pakalpojumu, maksājot par vienu ēdiena porciju Ls 1.10.

Jau ziņots, ka RD uzsāka jaunu projektu "Ēdiena piegāde un izdalīšana personām, kuras saņem atbalstu Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros labklājības un veselības jomā", kuram Rīgas pilsētas pašvaldības nākamā gada budžetā ieplānoti 914 000 latu.

Dalies ar ziņu