Skip to main content

Pašvaldības ir aicinātas aktīvi iesaistīties 2014. gada budžeta apspriešanā

Ņemot vērā izskanējušo apgalvojumu par Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) neiesaistīšanu 2014. gada budžeta apspriešanā, Finanšu ministrija (FM) informē, šogad finanšu ministram Andrim Vilkam un ministrijas pārstāvjiem ar LPS ir notikušas vairākas tikšanās, kā arī sarakste saistībā ar nākamā gada budžetu.

Jau šā gada sākumā ministrijas pārstāvjiem ir organizēta tikšanās ar LPS. Vienlaikus finanšu ministrs Andris Vilks ir ticies ar LPS pārstāvjiem domes sēdē, kurā tika runāts par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016. gadam, kā arī par valsts budžetu 2014. gadam.

Šogad FM vairākkārtēji vēstulēs ir uzrunājusi LPS par vidēja termiņa budžeta ietvara 2014., 2015. un 2016. gadam sagatavošanas grafika izstrādi, kā arī aicinājusi LPS iesniegt priekšlikumus sarunu norises grafikam. Turklāt FM ir paudusi gatavību turpināt diskusijas par LPS 2013. gada 27. februāra domes sēdē pieņemtās rezolūcijas „Par stabilām valsts un pašvaldību budžeta proporcijām” minētajiem jautājumiem, lai kopīgi meklētu optimālāko risinājumu finansējuma nodrošināšanai pašvaldībām 2014. gadā un vidējā termiņā.

FM ir arī informējusi LPS par darbu uzsākšanu pie priekšlikumu izstrādes normatīvo aktu pilnveidošanai, lai pašvaldības spētu nodrošināt fiskālās politikas principu ievērošanu kārtējā gada un vidējā termiņa budžeta plāna izstrādē. Savukārt šā gada jūnijā LPS no FM ir saņēmusi vēstuli ar informāciju par FM sākto darbu, lai aprēķinātu pašvaldību budžetu pieaugumu turpmākos gados līdzvērtīgu valsts budžeta pieaugumam pamatfunkcijām vidējā termiņā, izstrādājot iespējamos piedāvājuma variantus un veicot sākotnējos aprēķinus.

Pamatojoties uz minēto saraksti, kā arī aizvadītājām tikšanās reizēm, FM uzskata, ka apgalvojumi par LPS apzinātu neiesaistīšanu 2014. gada budžeta apspriešanā ir nepatiesi. FM uzsver, ka pašvaldības ir aicinātas sniegt konstruktīvus priekšlikumus, kā arī pauž gandarījumu par Latvijas Lielo pilsētu asociācijas ieinteresētību nākamā gada budžeta plānošanas sarunās.

FM atgādina, ka līdz 29. jūlijam ikviens iedzīvotājs ir aicināts piedalīties aptaujā un atzīmēt tās prioritātes, kurām, viņuprāt, būtu jāatvēl pieejamais finansējums. Aptauja ir pieejama šeit.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Pužule
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405
[email protected]

Dalies ar ziņu