Skip to main content

Pašvaldību vadītāji aicina nekavēties ar jaunā finanšu izlīdzināšanas modeļa tālāku virzību Saeimā

Piektdien, 27. martā, notika finanšu ministra Jāņa Reira izveidotās Konsultatīvās padomes par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas jautājumiem trešā sēde. Tās laikā ministrs ar pašvaldību vadītājiem turpināja diskusijas par jauno ministrijas izstrādāto finanšu izlīdzināšanas (PFI) modeli. Sēdes dalībnieki pauda vienprātīgu atbalstu jaunā modeļa principiem un atzina, ka nepieciešams strauji virzīties uz priekšu un iesniegt to izskatīšanai Saeimā, lai modelis sāktu darboties jau no 2016. gada.

“Strādājot pie jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeļa, mums svarīgākais ir, lai tā pamatprincipi būtu sociāli atbildīgi. Tādēļ jaunais modelis ir orientēts uz līdzsvarotu resursu pieejamību un pašvaldību ieinteresētību sekmēt ekonomikas izaugsmi. Esmu gandarīts, ka pašvaldību vadītāji atbalsta jaunos finanšu izlīdzināšanas principus un vēlas pēc iespējas drīzāku to ieviešanu,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Jaunā modeļa priekšrocība ir tā, ka pašvaldības iegūs lielāku stabilitāti un varēs efektīvāk plānot savus līdzekļus ilgtermiņā, lai spētu nodrošināt savas funkcijas un savu iedzīvotāju labklājību.

Konsultatīvās padomes locekļi pauda atzinību jaunā finanšu izlīdzināšanas modeļa izstrādes procesam, norādot, ka tas ir caurskatāms, uz sadarbību un diskusijām orientēts. Modeļa izstrādes gaitā ministrs Jānis Reirs vairākkārt devies reģionālajās vizītēs, lai uzklausītu pašvaldību priekšlikumus jaunā modeļa pilnveidošanai. Tas izpelnījies arī Latvijas Lielo pilsētu asociācijas atzinību.

Finanšu ministrs Jānis Reirs jauno modeli ir pārrunājis arī ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu, kurš novērtēja ministrijas līdzšinējo veikumu PFI likumprojekta izstrādāšanā un sadarbību ar pašvaldībām. Tāpat Valsts prezidents uzsvēra, ka jauno modeli nepieciešams apstiprināt pēc iespējas ātrāk, lai to varētu pielietot jau no 2016. gada.

Tāpat pašvaldību vadītāji norādīja, ka savlaicīga lēmuma pieņemšana par jauno finanšu izlīdzināšanas modeli sniegs tām lielāku skaidrību, veidojot savu nākamā gada budžetu.

Informāciju sagatavoja:
Maija Straupmane
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr. (+371) 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu