Skip to main content

PB un SVF iesniedz ziņojumus par budžeta izdevumiem

Finanšu ministrija (FM) ir saņēmusi Pasaules bankas (PB) gala ziņojumu par publisko izdevumu pārskatu. Ziņojums ir tapis pēc PB pārskata misijas šā gada pirmajā pusē. Arī no Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) ir saņemts ziņojums par ieteikumiem budžeta izdevumu konsolidācijai, kas sagatavots pēc SVF tehniskās palīdzības misijas šā gada augustā. Abi ziņojumi tika iesniegti izvērtēšanai nozaru ministrijās.

Tikai pēc nozaru ministriju detalizētas ziņojumu izvērtēšanas Ministru kabinetā tiks atbalstīti tikai tie priekšlikumi, kurus Latvijas valdība kopā ar sociālajiem un sadarbības partneriem atzīs par pieņemamiem un īstenojamiem.

Nozaru ministrijām ir jāizvērtē aizdevēju iesniegtie priekšlikumi, un tikai tad tos vērtēs valdība, gatavojot 2011. gada budžeta projektu. Ir jānorāda, ka vēl pirms PB gala ziņojuma sagatavošanas FM sadarbībā ar nozaru ministrijām sniedza savus komentārus par starpziņojumā iekļautajām rekomendācijām, taču ne visi Latvijas puses iebildumi bija ņemti vērā. PB starpziņojums par publisko izdevumu pārskatu jau kopš vasaras ir pieejams FM interneta vietnē sadaļā „2011. gada budžets”.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, kā arī valdošā koalīcija jau iepriekš ir sniegusi savu nostāju par aizdevēju priekšlikumiem nākamā gada budžeta konsolidācijai un stingri norādījusi, ka pensiju izdevumi netiks samazināti. Par pamatu 2011. gada budžeta projekta veidošanai sociālajā jomā tiks izmantota Labklājības ministrijas sagatavotā koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā.

Aizdevēju sniegtie priekšlikumi budžeta konsolidācijai paredz vairākus pasākumus, kurus varētu veikt, lai stiprinātu Latvijas ekonomikas izaugsmes potenciālu un palīdzētu sasniegt Latvijas mērķi – pievienoties eirozonai.

Informācijas sagatavotājs:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietnieks
Tālr. 67083994, [email protected] 

Dalies ar ziņu