Skip to main content

Pēc divdesmit gadu centieniem ir īstenots pasākums – sākumdeklarēšana

2012. gada 1. jūnijā beidzās fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniegšanas termiņš. Finanšu ministrija (FM) pateicas visiem cilvēkiem par sapratni un atbalstu sākumdeklarēšanas ieviešanā. Tas ir nozīmīgs solis godīgākas un tiesiskākas sabiedrības veidošanā Latvijā.

2011. gada nogalē Saeima pieņēma Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumu jeb tā saucamo sākumdeklarēšanas likumu, kas paredzēja personām:
• pienākumu no 2012. gada 1. marta līdz 1. jūnijam deklarēt mantisko stāvokli;
• pienākumu ieskaitīt skaidras naudas uzkrājumu daļu, kas pārsniedz deklarēšanas slieksni, kontā kredītiestādē uz 1. jūnija nakti;
• iespēju deklarēt iepriekš nedeklarētos ienākumus.

Šobrīd Valsts ieņēmumu dienests (VID) turpina saņemt pa pastu pēdējās dienās aizpildītās un nosūtītās deklarācijas. Tāpat turpinās darbs pie deklarāciju apstrādes un informācijas ievadīšanas, pirmie pilnie analītiskie rezultāti sagaidāmi vasaras otrajā pusē.

Iegūtā informācija tiks izmantota galvenokārt fizisko personu ienākumu un izdevumu atbilstības kontrolei, lai nodrošinātu nodokļu nomaksas kontroles iespēju, kā arī korupcijas un naudas atmazgāšanas novēršanu. Informācija būs pieejama arī citām kontroles institūcijām vispārējā datu aprites kārtībā, ņemot vērā personas datu aizsardzības labās prakses prasības.

Jāsecina, ka cilvēku aktivitāte ir pārsniegusi sākotnēji FM prognozēto – saskaņā ar VID operatīvo informāciju, līdz 2012. gada 7. jūnijam bija reģistrētas 111 695 fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarācijas.

Darījumi skaidrā naudā ir grūti izsekojami un tāpēc bieži sastopami ēnu ekonomikā. Bezskaidras naudas darījumos ir mazāka iespēja veikt krāpnieciskus darījumus un izvairīties no nodokļu nomaksas, kā arī netiek pieļauta iespēja legalizēt nelikumīgi iegūtus līdzekļus.

Lai nodrošinātu iespēju nodokļu administrācijai un kontroles iestādēm pārliecināties par skaidras naudas uzkrājumu patiesu esamību, likumā tika noteikts pienākums personām ieskaitīt naudas uzkrājumu daļu virs 10 tūkstošiem latu kontā kredītiestādē. Skaidrās naudas iemaksa bankas kontā atbilst Satversmei, tādējādi šis ierobežojums ir uzskatāms par samērīgu ar paredzēto ieguvumu, jo dod ieguldījumu ēnu ekonomikas apkarošanā un tiesiskākas sabiedrības veidošanā.

Savukārt, lai radītu iespēju personām, kuras izvairījušās no nodokļu nomaksas, segt valstij radītos zaudējumus, kas saistīti ar nodokļu nemaksāšanu, tika izstrādātas normas par iepriekš nedeklarēto ienākumu deklarēšanu. Šī bija viena no iespējām, ko personas varēja izmantot, lai deklarētu nereģistrētā darbībā iegūtos līdzekļus, tādējādi atvieglojot šo līdzekļu izmantošanu nākotnē un veicinot pāreju uz reģistrēto ekonomiku. Ārvalstu pieredze liecināja, ka šādas iespējas personas izmanto, par ko varējām pārliecināties arī Latvijā.

Līdz 2012. gada 7. jūnija darba dienas beigām VID bija saņēmis 45 personu iesniegtās mantiskā stāvokļa deklarācijas, kurās ir norādīti iepriekš nedeklarēti ienākumi 1,2 miljonu latu apmērā, no kuriem aprēķinātais valsts budžetā maksājamais iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas jau ir iemaksāts valsts budžetā, ir 187 tūkstoši latu (deklarācijā norādītajiem iepriekš nedeklarētajiem ienākumiem tiek piemērota iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 15% apmērā).

Atgādinām, ja personai objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju likumā noteiktajā termiņā – līdz 2012. gada 1. jūnijam ieskaitot (piemēram, jūrniekiem, atrodoties izbraukumā), personai ir pienākums deklarāciju iesniegt triju mēnešu laikā pēc attiecīgo iemeslu izbeigšanās, pievienojot deklarācijai informāciju par objektīvajiem iemesliem, kas pamato personas nespēju iesniegt deklarāciju likumā noteiktajā termiņā.

Tāpat, ja persona kļūst par Latvijas Republikas rezidentu pēc 2012. gada 1. janvāra un atbilst likumā noteiktajiem kritērijiem, tai ir pienākums deklarēt mantisko stāvokli pēc stāvokļa tā gada 31. decembrī, kad persona kļuvusi par Latvijas Republikas rezidentu, un deklarāciju iesniegt VID no tam sekojošā gada 1. marta līdz 1. jūnijam.

Informācijas sagatavotājs:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67083850
[email protected]

Dalies ar ziņu