Skip to main content

Pieaugušo izglītībai papildus būs pieejams viens miljons latu

Piešķirot papildu vienu miljonu latu, rasta iespēja vēl trim tūkstošiem cilvēku iesaistīties mūžizglītības pasākumos. Par to otrdien, 31. jūlijā, vienojās valdība. Izglītības programmas, kādām varēs pieteikties, septembrī apstiprinās Labklājības ministrijas izveidota apmācību komisija.

Mūžizglītības pasākumos projektā „Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai” var piedalīties nodarbināti un pašnodarbināti cilvēki no 25 gadu vecuma, paaugstinot savu kompetenču līmeni, kas savukārt palielina konkurētspēju un produktivitāti. Kopumā projekta realizācijas laikā plānots iesaistīt 23,2 tūkstošus cilvēku.

Lai mūžizglītības pakalpojumi būtu vienlīdz pieejami arī cilvēkiem ar invaliditāti, 17 cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem turpmāk būs pieejami surdotulka pakalpojumi, savukārt 17 cilvēkiem ar invaliditāti – asistenta pakalpojumi.

Līdz šim projekta īstenošana bija paredzēta līdz 2013. gada 31. decembrim. Piešķirtais papildu finansējums vēl 3000 nodarbināto cilvēku iesaistei ļaus pagarināt projekta ieviešanas termiņu par sešiem mēnešiem, proti, līdz 2014. gada 30. jūnijam.

Atgādinām, ka mūžizglītības pasākumos var iesaistīties pilnu darba laiku strādājošie un pašnodarbinātie (izņemot valsts civildienestā nodarbinātos), kuri pēdējo izglītību ieguvuši agrāk nekā pirms viena gada un ir sasnieguši vismaz 25 gadu vecumu. Apgūt iespējams gan profesionālās pilnveides programmas, gan neformālās izglītības programmas.

Lai varētu mācīties, interesentam ir jānodrošina līdzfinansējums 30% apmērā no piešķirtajiem līdzekļiem izglītības programmai, savukārt apgūt kursus bez maksas var cilvēki, kuriem ir noteikta invaliditāte; pirmspensijas vecuma cilvēki, kuriem līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai personai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi (izņemot gadījumu, ja cilvēks vecuma pensiju saņem priekšlaicīgi); vecāki, kuriem ir divi vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem, kā arī tie cilvēki, kuri ir atzīti par trūcīgiem.

Kursus apmaksā, izmantojot kuponu sistēmu. Maksimālā kupona vērtība ir 250 latu. Iesaistoties mūžizglītības pasākumā, nodarbinātajiem sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) karjeras konsultantiem ir iespēja pašiem lemt par nepieciešamo apmācību un plānot savu karjeras attīstību. Pēc kursu beigšanas dalībnieks saņem izglītību apliecinošu dokumentu.

Kopējais projekta „Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai” realizācijai paredzētais finansējums ir 6,4 miljoni latu, tai skaitā virssaistības – 1 miljons latu. Attiecināmās izmaksas pilnā apmērā finansē no Eiropas Sociālā fonda (ESF). Papildus projektam piešķirts valsts budžeta finansējums neattiecināmajām izmaksām projekta personāla atlīdzībai 93,9 tūkstošu latu apjomā.

Projektu „Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai” turpina jau kopš 2010. gada. Šogad tam paredzētais finansējums ir 850,5 tūkstoši latu, 2013.gadā plānoti 1,6 miljoni latu, savukārt 2014. gadā – 431,3 tūkstoši latu.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

 

Dalies ar ziņu