Skip to main content

Pieņemts saimniecisks lēmums par Gaismas pili

Ministru kabinets šodien atbalstīja Kultūras ministrijas ierosinājumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbus organizēt tā, lai ēka būtu pabeigta līdz 2012.gada novembrim kā tas paredzēts LNB projekta īstenošanas likumā. Lai nodrošinātu šādu būvdarbu grafiku, tiks pārdalīts bibliotēkas būvniecībai paredzētais finansējums, palielinot būvdarbiem atvēlētos budžeta līdzekļus šajā un nākamajā gadā, bet samazinot plānoto finansējumu 2012.gadā. Šāds finansējuma plāns ir saskaņots ar Starptautiskā Valūtas fonda ekspertiem un guvis fonda valdes akceptu.

„Mēs esam atraduši veidu kā Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu turpināt racionāli un efektīvi, neprasot papildus līdzekļus un neradot valstij zaudējumus, kā arī izmantojot visas līgumā ar būvdarbu ģenerāluzņēmēju paredzētās iespējas ietaupīt uz deflācijas rēķina. Ar premjera Valda Dombrovska stingru atbalstu ir pieņemts valstij ekonomiski un finansiāli izdevīgākais būvdarbu turpināšanas variants. Es esmu gandarīts, ka valdība, lemjot par būtiskiem jautājumiem kultūras nozarē, tai skaitā infrastruktūras izbūvi, lēmumus izvērtē pēc būtības un saimnieciski, tos nepolitizējot,” norāda kultūras ministrs Ints Dālderis.

Kultūras ministrija aprēķinājusi, ka gadījumā, ja bibliotēkas būvniecība tiktu plānota ilgākā termiņā par 2012.gadu, izmaksas par projekta īstenošanu palielinātos par gandrīz 17 miljoniem latu, jo pieaugtu visa veida izdevumi, tai skaitā par celtņu un iekārtu nomu, būvlaukuma uzturēšanu, apsardzi, būtu nepieciešami papildu konservācijas darbi klimata sezonālās ietekmes dēļ, pasūtīto būves elementu ražošanas apturēšana u.tml.

 

Jāatgādina, ka 2008. un 2009.gadā, pasliktinoties ekonomiskajai situācijai valstī, tika īstenota izdevumu konsolidācija un vairakkārt veikti grozījumi valsts budžetā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai paredzētos finanšu līdzekļus šogad samazinot par gandrīz 70%.

 

Dalies ar ziņu