Skip to main content

Piešķirs papildu finansējumu jauniešu nodarbinātības veicināšanai un Latgales attīstībai

Šodien, 24. aprīlī valdības koalīcijas darba grupā vienojās par budžeta virssaistību uzņemšanos jauniešu nodarbinātības jautājuma, kā arī Latgales attīstības atbalsta pasākumu risināšanai. Tādējādi būs iespēja īstenot papildu projektus prioritārajās jomās, pilnībā izmantojot Latvijai piešķirto ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļu apjomu 2007. – 2013. gada plānošanas periodā.

Ministri vienojās, ka prioritārie virzieni papildu finansējuma piešķiršanai būs atbalsts jauniešu un vispārējās nodarbinātības veicināšanas pasākumiem, profesionālās izglītības mācību aprīkojuma un infrastruktūras modernizācijai, kā arī bērnu dārzu būvniecībai, lai veicinātu demogrāfijas situācijas uzlabošanos. Tāpat plānots piešķirt papildu finansējumu transporta sistēmas attīstībai un daudzdzīvokļu māju siltināšanai, uzņēmējdarbības un zinātnes un inovāciju atbalsta aktivitātēm.

Ministru prezidents V. Dombrovskis uzsvēra, ka papildus piešķirtos limitus ES fondu aktivitātēs jāizmanto pakāpeniski, izvērtējot prioritātes un pēc pusgada izskatot piešķirtā finansējuma atdevi.

Ministri diskutēja par Labklājības ministrijas piedāvājumu, lai atbildētu uz Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žozē Manuela Barrozu (Jose Manuel Barroso) aicinājumu Latvijai īstenot aktīvu darba tirgus politiku un palielināt to nenodarbināto jauniešu īpatsvaru, kuri saņem atbalstu, kā arī attīstīt arodapmācību, uzlabot profesionālo orientāciju un mudina izmantot mācekļa un prakses iespējas.

Labklājības ministrija (LM) ierosina palielināt finansējumu jauniešu apmācībām, kas notiktu tieši pie darba devējiem pusgadu ilgā periodā. Šo ieceri plānots īstenot kopīgi ar Ekonomikas ministriju. Deviņas profesionālās izglītības skolas jāpārveido par karjeras konsultāciju centriem, kas orientējas ne tikai uz jauniešiem, bet visu vecumu cilvēkiem, piedāvājot arī apmācības un pārkvalifikāciju bezdarbniekiem.

Darba grupā konceptuāli atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijai priekšlikumu par virssaistību uzņemšanos 30.8 milj. latu apmērā, lai finansētu profesionālās izglītības skolu reformas pabeigšanu. 30% no šī summas tiktu virzīta profesionālās izglītības skolām Latgalē, kuras kā svarīgākās atzinušas profesionālās nozaru asociācijas.

Ministri arī diskutēja par Vides un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumiem virssaistību palielināšanai. Ministru prezidents uzsvēra, ka atbilstoši Demogrāfijas padomes lēmumam, prioritāra aktivitāte ir finansējums bērnudārzu celtniecībai, kur plānots novirzīt 5.5 miljonu latu. V. Dombrovskis piebilda, ka būtiski efektīvi izlietot šo finansējumu un izveidot vietas pēc iespējas vairāk bērniem.

Darba grupa vienojās paredzēt papildus 24 milj. latu tranzītielu un 35 milj. latu TEN–T autoceļu uzlabošanai. Satiksmes ministrijas pārstāvji informēja ka šobrīd ir sagatavoti 30 projekti, tomēr pašreizējais finansējums pietiek tikai septiņiem. Ekonomikas ministrija norādīja, ka paredzēts piešķirt papildus 15 milj. latu daudzdzīvokļu namu siltināšanas projektiem. Savukārt, izskatīšanā paliek jautājums par Veselības ministrijas papildus pieteiktām virssaistībām centrālo un reģionālo slimnīcu attīstībai.

Ministriju priekšlikumus finansējuma piešķiršanai pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju apstiprinās valdība. Koalīcijas partiju Sadarbības padomes darba grupa par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem tika izveidota pēc Ministru prezidenta iniciatīvas, lai paātrinātu jautājumu virzību un lēmumu pieņemšanu Ministru kabinetā.

Informāciju sagatavoja:
Zanda Šadre
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālr.: 67082919, 29120742
[email protected]

Dalies ar ziņu