Skip to main content

Papildina ar nodokli neapliekamo stipendiju sarakstu

Lai precizētu un papildinātu to starptautisko izglītības un sadarbības programmu sarakstu, kuru ietvaros stipendijām netiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), otrdien, 24. aprīlī, valdība Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināja grozījumus MK rīkojumā par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām.

Atbilstoši likumam par IIN ar šo nodokli netiek apliktas stipendijas, kas izmaksātas no budžeta, MK apstiprināto biedrību un nodibinājumu līdzekļiem vai no starptautisko izglītības vai sadarbības programmu līdzekļiem, kurās līdzdalību ir apstiprinājis MK.

Grozījumi paredz papildināt starptautisko izglītības un sadarbības programmu sarakstu ar nodibinājumiem „Vidzemes Augstskolas Fonds”, „EIROPAS IZGLĪTĪBAS FONDS” un „Rīgas Stradiņa universitātes fonds”, kā arī ar biedrību „Studentu korporācijas TERVETIA Filistru biedrība”.

Tāpat ar grozījumiem rīkojumā ir precizēti divu starptautisko izglītības un sadarbības programmu nosaukumi – izglītības programma „Youth in Action” un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programma „Stipendijas un Latvijas un Norvēģijas pētniecības atbalsta fonda un stipendiju programma” – un svītrotas trīs starptautiskās izglītības programmas, ņemot vērā to, ka tajās noteiktās stipendijas netiek piedāvātas, vai arī programmas ir pabeigtas.

Rīkojums ir arī papildināts ar jaunu starptautisku izglītības un sadarbības programmu (Turcijas valdības stipendiju programma), savukārt Korejas Republikas stipendiju programma, pamatojoties uz parakstīto Latvijas Republikas un Korejas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, izglītībā, jaunatnes lietās un sportā tiek iekļauta uz starpvalstu un starpvaldību divpusējo līgumu pamata piešķiramo stipendiju sarakstā.

Rīkojuma projekts ir pieejams MK mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas eksperte
Tālr.: 67095405
[email protected]

Dalies ar ziņu