Skip to main content

Pilnveidos darba ņēmēju ienākumu un obligāto iemaksu uzskaiti

Valdība otrdien, 11. septembrī, apstiprināja grozījumus likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu. Tie nepieciešami, lai pilnveidotu un precizētu darba ņēmēju darba ienākumu un obligāto iemaksu uzskaiti.

Grozījumi likumā vēl jāpieņem Saeimā. Plānots, ka likums stāsies spēkā 2013. gada 1. janvārī.

Atbilstoši izmaiņām darba devējs varēs iesniegt ziņojumu par obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem pārskata mēnesī arī gadījumos, kad iesniegšanas termiņš ir nokavēts. Vienlaikus darba ienākumus un obligāto iemaksu apmēru turpmāk darba devējs varēs precizēt par iepriekšējo periodu tāpat kā citus nodokļus. Vienlaikus precizēšana nesamazinās cilvēka darba ienākumus un obligātās iemaksas, kā arī nemainīs cilvēkam jau piešķirto īstermiņa sociālās apdrošināšanas pakalpojumu apmēru, izņemot valsts vecuma pensijas apmēru.

Labklājības ministrija uzsver, ka grozījumi nepieciešami, jo praksē ir konstatēti gadījumi, kad, piešķirot sociālās apdrošināšanas pakalpojumus, cilvēkam apdrošināšanas stāžā netiek ieskaitīti mēneši, par kuriem darba devējs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā ziņojumu par obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem pārskata mēnesī. Piemēram, ja darba devējs ir nokavējis ziņojumu iesniegšanas termiņu, kaut faktiski sociālās apdrošināšanas iemaksas ir veicis, vai arī cilvēks darba devējam novēloti, pēc vairākiem mēnešiem, iesniedz slimības lapu A.

Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14. panta pirmā daļa nosaka, ka darba devēja un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts ir visi algotā darbā aprēķinātie ienākumi, no kuriem jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tāpēc plānots paplašināt obligāto iemaksu objektu ar ienākumu, kas gūts, īstenojot darba devēja vai ar darba devēja saistīta uzņēmuma piešķirto akciju pirkuma tiesības, ja darba ņēmējs akciju pirkuma tiesību īstenošanas dienā ir izbeidzis darba attiecības ar darba devēju.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu