Skip to main content
Plāno palielināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un atbalstu trūcīgām personām

Foto: pixabay.com

Plāno palielināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un atbalstu trūcīgām personām

No 2019. gada ir plānots palielināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kas ir viens no galvenajiem valsts sociālo pabalstu veidiem. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmēru plānots palielināt par 30 eiro – no pašreizējiem 64 eiro līdz 94 eiro nākamgad. Turklāt, lai saglabātu pensijas vecuma cilvēku un personu ar invaliditāti pirktspēju, no 2020. gada plānots personai piešķirto valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu ik gadu 1. oktobrī indeksēt ar patēriņa cenu indeksu.

To paredz "Plāna minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2019.-2020. gadam" projekts, kas ceturtdien, 10. maijā, izsludināts valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām, pašvaldībām un sociālajiem partneriem un jāapstiprina valdībā.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts nav mainīts 12 gadus, tāpēc tā palielināšana ir nozīmīgs solis šī pabalsta saņēmēju situācijas uzlabošanā. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta palielināšana ietekmē pensijas vecuma cilvēkus, kuri saņem valsts sociālo nodrošinājuma pabalstu (~1,2 tūkstoši cilvēku) vai vecuma pensiju, kuras apmērs ir mazāks par plānoto minimālās pensijas apmēru (~22,6 tūkstoši cilvēku), kā arī personas ar invaliditāti (52,2 tūkstoši cilvēku). Aprēķināts, ka pabalsta palielināšanas rezultātā ienākumi pieaugs aptuveni gandrīz 80 tūkstošiem cilvēku.

Plāna projektā arī paredzēts, ka no 2020. gada tiks palielināts atbalsts trūcīgām personām, gan mainot kritērijus trūcīgas personas statusa noteikšanā, gan paaugstinot atbalstu šai mērķa grupai. Iedzīvotāju ienākumi katru gadu pakāpeniski palielinās, taču,

 

nemainot trūcīgas personas statusam atbilstošo ienākuma līmeni, samazinās atbalsts cilvēkiem, kuriem ienākumi aizvien ir ļoti zemi.

 

Trūcīgas personas statusam atbilstošais ienākuma līmenis nav mainīts kopš 2009. gada un tā apmērs šobrīd ir 128,06 eiro mēnesī vienai personai. 2017. gadā trūcīgas personas statuss tika piešķirts 68,3 tūkstošiem cilvēku. 

Plāna projekts paredz palielināt iedzīvotāju loku, kas būtu tiesīgi pretendēt uz atbalstu trūcīgām personām, palielinot trūcīgas personas statusam atbilstošo ienākuma līmeni līdz 188 eiro mēnesī pirmajai personai, bet pārējām personām mājsaimniecībā piemērojot 0.7 koeficientu (131,60 eiro).

Plānots arī paaugstināt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, kas ir galvenais finansiālais atbalsts trūcīgām personām un tiek aprēķināts, ņemot vērā starpību starp GMI līmeni un personas vai mājsaimniecības ienākumiem. GMI līmenis 2018. gadā ir 53 eiro mēnesī, un GMI pabalstu šī gada martā saņēma gandrīz 13 tūkstoši cilvēku. Iecerēts, ka GMI līmenis tiks palielināts līdz 94 eiro mēnesī pirmajai personai, bet pārējām personām mājsaimniecībā piemērojot 0.7 koeficientu (65,80 eiro).

 

Informāciju sagatavoja:
Labklājības ministrija

Dalies ar ziņu