Skip to main content
Tautsaimniecības padome: EM iniciētā atbalsta programma īres māju būvniecībai akūti nepieciešama pašvaldībām darbaspēka piesaist

Foto: bigstockphoto.com

Tautsaimniecības padome: EM iniciētā atbalsta programma īres māju būvniecībai akūti nepieciešama pašvaldībām darbaspēka piesaist

Iepazīstoties ar Ekonomikas ministrijas izstrādātajiem pamata nosacījumiem atbalsta programmai īres namu būvniecībai, Tautsaimniecības padome (TSP) izteica atzinību ministrijas iniciatīvai veidot atbalsta programmu pašvaldībām jaunu īres namu būvniecībai, kas sekmēs darba spēka piesaisti un līdz ar to ekonomisko izaugsmi reģionos, sniegs būtisku finansiālu atbalstu pašvaldībām īres namu izveidei, palielinās mājokļu pieejamību iedzīvotājiem ar vidējiem ienākumiem, kā arī sekmēs Latvijas tautiešu atgriešanos mājās no dzīves ārvalstīs.

 

Vienlaikus Tautsaimniecības padomē pārstāvēto organizāciju, piemēram, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Pašvaldību savienības un citu pašvaldību pārstāvji norādīja, ka darbaspēka trūkums reģionos ir jūtams arvien izteiktāk, tāpēc šāda atbalsta programma būs būtisks atbalsts pašvaldībām darbaspēka piesaistei, tai skaitā reemigrācijas veicināšanai. Par īres mājokļu trūkumu var spriest arī pēc esošās situācijas īres tirgū – piedāvāto īres dzīvokļu skaits ir krietni mazāks par pieprasījumu. Tāpat Ekonomikas ministrijas iniciatīvai atbalstu ir paudis kā Demogrāfisko lietu centrs, tā arī Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija.

 

Lai programmas īstenošanu uzsāktu jau šogad, nepieciešams rast valsts budžeta finansējumu 15 miljonu eiro apmērā; šobrīd notiek aktīvas sarunas par nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu.

 

Analizējot situāciju īres tirgū, secināts, ka zemie ienākumi 80% mājsaimniecībām liedz pieeju mājoklim (50m2), kurš atbilst mūsdienu būvniecības standartu prasībām. Mājokli var uzskatīt par mājsaimniecībai pieejamu, ja tās kopējie izdevumi mājoklim nepārsniedz 30% no tās ienākumiem. Tāpat secināts, ka reģionu ekonomiskajos centros pastāv būtisks neapmierināts pieprasījums pēc mājokļiem, kas ierobežo jaunu darba vietu izveidi, iedzīvotāju ienākumi nav atbilstoši, lai iegādātos savām vajadzībām atbilstošu mājokli, kā rezultātā pastāv ierobežota iedzīvotāju mobilitāte un negatīva demogrāfiskā situācija. Tāpat novērots privāto investīciju trūkums daudzdzīvokļu īres namu celtniecībā.

 

Tāpēc paralēli jaunajam Dzīvojamo telpu īres likumprojektam Ekonomikas ministrija šobrīd aktīvi strādā pie jaunas atbalsta programmas īres māju būvniecībai izveides, lai nodrošinātu kvalitatīvus un iedzīvotājiem pieejamus mājokļus Latvijas reģionos.

 

Programmas ietvaros plānots sniegt finansiālu atbalstu pašvaldībām 600 jaunu dzīvokļu būvniecībai reģionos. Mērķis ir sekmēt mājokļu pieejamību būtiski plašākam mājsaimniecību lokam reģionos, veicināt iedzīvotāju mobilitāti uz pilsētām un novadiem ar jaunām, labi atalgotām darbavietām un jaunu darba vietu pieaugumu reģionos, mazināt ekonomiskos zaudējumus no negatīvā migrācijas saldo un nodrošināt mājokļus iedzīvotājiem pēc atgriešanās Latvijā.

 

Atbalstu jaunu īres māju būvniecībai plānots sniegt pašvaldībām reģionos, izņemot Rīgu un pašvaldības, kas robežojas ar Rīgas pilsētu. Atbalsta veids plānots kā grants ar 30% atbalsta intensitāti no projekta kopējām būvniecības izmaksām. Vienlaikus plānots iekļaut nosacījumu, ka vienai pašvaldībai novados atbalsts tiek sniegts līdz 100 dzīvokļu izveidei, republikas nozīmes pilsētām – līdz 150 dzīvokļu izveidei.

 

Atbalsta programmā plānots ietvert arī vairākas prasības īres ēkām, galvenās no tām:

– būvniecības izmaksas lietderīgajai platībai nedrīkst pārsniegt 1600 euro/m2 vai 2080 euro/m2 mājai, kura tiek būvēta teritorijā, kurai ir noteikts valsts nozīmes pilsētbūvniecības kultūras pieminekļa statuss;

– dzīvojamai mājai energoefektivitātes rādītājs apkurei nepārsniedz 50 kWh uz kvadrātmetru gadā;

– obligāti būs jāizstrādā ēkas būves apsaimniekošanas un uzturēšanas plāns;

– ēkai būs jābūt aizpildītai 90% apmērā gada laikā no tās nodošanas ekspluatācijā;

– īres maksas un apsaimniekošanas izmaksas kopumā nedrīkstēs pārsniegt 6 euro/m2 .

 

Savukārt attiecībā uz īrniekiem izvirzāmā prasība – ne mazāk kā 90% no izīrētajām dzīvojamām telpām izīrētas personām, kuras pašvaldības saistošajos noteikumos ir noteiktas kā nepieciešamie speciālisti, kas nepieciešami pašvaldības attīstības programmā ietvertajās nozarēs, vai ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomā (piemēram, ārsti, policisti, utt).

 

Ja gada laikā no īres mājas pieņemšanas ekspluatācijā dzīvojamā mājā nebūs izīrētas 90% no dzīvojamām telpām; ja īres maksa ar apsaimniekošanas izdevumiem kopā pārsniegs 6 euro/m2, un ja dzīvojamā māja tiks atsavināta trešajām personām, pašvaldībai sniegtais valsts atbalsts būs jāatmaksā.

 

Vienlaikus atgādinām, ka Ministru kabinets 2018. gada 3. maija sēdē atbalstīja Ekonomikas ministrijas izstrādāto Dzīvojamo telpu īres likumprojektu, kas būs jauns regulējums dzīvojamo telpu īres tirgū un sekmēs kvalitatīvu un pieejamāku īres dzīvokļu izveidi, piedāvās jaunu risinājumu līdzšinējiem garajiem tiesvedību procesiem, kā arī veicinās investīcijas īres namu sektorā un darbaspēka mobilitāti uz pilsētām un novadiem, kur veidojas labi apmaksātas darbavietas.

 

Tautsaimniecības padome ir Ekonomikas ministrijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas izveidota konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides politikas veidošanu un īstenošanu Latvijā, kā arī veicināt ilgtspējīgas tautsaimniecības attīstības principu ieviešanu un sekmēt valsts ilgtspējīgas attīstības procesu un sabiedrības līdzdalību tajā.

 

 

Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālrunis 67013193
E-pasts [email protected]; [email protected]

 

Dalies ar ziņu