Skip to main content

Plāno papildināt Latvijas un Norvēģijas konvenciju par nodokļu dubulto uzlikšanu

Ceturtdien, 22. martā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts likumprojekts par protokolu, ar ko groza Norvēģijas Karalistes un Latvijas Republikas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem. Protokols ir sagatavots, jo ar Norvēģijas pusi ir panākta vienošanās par iespēju nodrošināt investoriem vēl labvēlīgākus nosacījumus.

Ar grozījumiem ir paredzēts precizēt Latvijas un Norvēģijas nodokļu sarakstu, uz kuriem konvencija attiecas.

Grozījumu projekts paredz samazināt maksimāli pieļaujamās nodokļu likmes dividendēm to izcelsmes valstī no 5% uz 0%, ja dividenžu īstenais īpašnieks ir uzņēmums, kam pieder vismaz 10% no izmaksātājas sabiedrības kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām, un samazināt nodokļa likmi no 15% uz 10% visos pārējos gadījumos. Vienlaikus ir plānots noteikt, ka procentiem, ko izmaksā uzņēmumam, kas ir īstenais šo procentu īpašnieks un kam pieder vismaz 25% no izmaksājošā uzņēmuma kapitāldaļām vai balsstiesīgajām akcijām, nodokli uzliek tikai saņēmēja rezidences valstī.

Turpmāk paredzēts noteikt arī maksimāli pieļaujamo nodokļa likmi, pēc kādas nodoklis var tikt ieturēts no pensijām, tai skaitā sociālā nodrošinājuma maksājumiem un ikgadējiem maksājumiem to izcelsmes valstī. Līdz šim konvencijā tika paredzēts, ka šādiem maksājumiem nodoklis tiek uzlikts atbilstoši saņēmējas valsts nodokļu likmēm.

Jaunajā konvencijas redakcijā ir paredzēts paplašināt arī informācijas apmaiņas noteikumus un izteikt tos atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas paraugkonvencijai, kas paredz ievērojami paplašināt pušu pienākumu sniegt informāciju nodokļu uzlikšanas vajadzībām, it īpaši attiecībā uz kredītiestāžu rīcībā esošo informāciju. Paredzams, ka plašāks informācijas apmaiņas pienākums veicinās abu valstu nodokļu administrāciju sadarbību un aktualizēs līgumu atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunākajiem standartiem nodokļu informācijas apmaiņas jomā.

Likumprojekts vēl tiks izskatīts Ministru kabinetā (MK).

Likumprojekts ir pieejams MK mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas eksperte
Tālr.: 67095405
[email protected]

Dalies ar ziņu