Skip to main content

Precizēs kārtību, kādā 2. pensiju līmeņa dalībnieki varēs iegādāties mūža pensijas polisi

Labklājības ministrija (LM) precizē kārtību, kādā 2. pensiju līmeņa dalībnieki par šajā līmenī uzkrāto kapitālu varēs iegādāties dzīvības apdrošināšanas jeb mūža pensijas polisi.

Iepriekšminēto paredz grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par valsts fondēto pensiju shēmas darbību un Mūža pensijas apdrošināšanas tipveida noteikumos. Projekti ceturtdien, 26. janvārī, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Atbilstoši izmaiņām plānots, ka mūža pensijas apdrošināšanas līgumā apdrošinājuma ņēmējs un apdrošinātais cilvēks būs valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks, kurš par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu vēlas iegādāties mūža pensijas polisi. Tādējādi būtu vienkāršots apdrošināšanas līguma noslēgšanas process, kurā apdrošinātais cilvēks pats izvēlas nosacījumus mūža pensijas saņemšanai.

Vienlaikus plānots, ka mūža pensijas apdrošināšanas līgumā varēs norādīt labuma guvēju. Labuma guvējs ir cilvēks, kuram izmaksājama apdrošināšanas atlīdzība atbilstoši apdrošināšanas līgumam. Gadījumā, ja shēmas dalībnieks, iegādājoties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi, līgumā uzrādīs arī labuma guvēju, tad līgumā būs jānosaka mūža pensijas garantētais izmaksas posms, ne garāks par 20 gadiem, kura laikā apdrošinātās personas nāves gadījumā mūža pensiju garantēs labuma guvējam.

Tas nozīmē, ja garantētā izmaksas posma laikā apdrošinātais cilvēks nomirst, noteiktu naudas summu izmaksās līgumā norādītajam labuma guvējam. Savukārt, ja apdrošinātais cilvēks pārdzīvos šo posmu, tad mūža pensiju turpinās maksāt tikai apdrošinātajam cilvēkam. Mūža pensijas garantētais izmaksas posms sāksies no mūža pensijas izmaksas dienas apdrošinātajam cilvēkam un pēc tā beigām mūža pensijas izmaksas labuma guvējam tiks pārtrauktas.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un dzīvības apdrošināšanas sabiedrības, kas noteiktajā kārtībā būs licencētas dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polišu piedāvāšanai un reali-zēšanai shēmas dalībniekiem, noslēgs līgumus, kuros noteiks dzīvības apdrošinā¬šanas (mūža pensijas) polises iegādes procedūru, citas savstarpēji sniedzamās informācijas apjomu un ap-maiņas kārtību, apdrošināšanas prēmijas pārskaitīšanas kārtību, kā arī citus papildu nosacījumus, par kuriem vienosies aģentūra un dzīvības apdrošināšanas sabiedrība.

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties šeit.

Pēc LM rīcībā esošiem statistikas datiem 2010. gadā 492 shēmas dalībnieki pieprasīja vecuma pensiju. Šo cilvēku vidējais dalības ilgums fondēto pensiju shēmā bija 5 gadi un 4 mēneši. Fondēto pensiju shēmā vidēji uz vienu dalībnieku:
 visā dalības laikā ir iemaksāti 770,23 lati,
 uzkrātais pensijas kapitāls ir 865,52 lati,
 iegūtā peļņa ir 95,30 lati jeb 12,4%.

Atgādinām, ka sociālo iemaksu veicējiem, kas dzimuši pēc 1971. gada 1. jūlija līdzdalība fondēto pensiju shēmā ir noteikta obligāta, savukārt, tiem, kas dzimuši no 1951. gada 2. jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam (ieskaitot), – brīvprātīga. Līdz ar to pirmie fondēto pensiju atbilstoši veiktajiem ieguldījumiem saņems cilvēki, kas shēmai pievienojušies brīvprātīgi un pensionēsies 2013. gadā (1951. gadā dzimušie 62 gadu vecumu sasniegs 2013. gadā).

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus 2010. gadā pārvaldīja desmit līdzekļu pārvaldītāji, shēmas dalībniekiem kopā piedāvājot 27 ieguldījumu plānus.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu