Skip to main content

Precizēti minimālās stundas tarifa likmju apmēri 2013. gadā

Labklājības ministrija (LM), atbilstoši 2013. gada darba laika kalendāram, precizējusi minimālās stundas tarifa likmju apmērus, kas nepieciešami minimālās mēneša darba algas aprēķināšanai.

Pašreiz noteikto minimālo stundas tarifa likmi 2013. gadā palielinās no Ls 1,189 līdz Ls 1,203. Savukārt pusaudžiem un tiem cilvēkiem, kuri ir pakļauti īpašam riskam, minimālo stundas tarifa likmi 2013. gadā paaugstinās no 1,360 līdz 1,375 latiem, jo viņiem saskaņā ar Darba likumu ir atļauts strādāt tikai septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā.

Minimālo stundas tarifa likmi normāla darba laika ietvaros (40 stundas nedēļā vai 8 stundas dienā) aprēķina, bruto minimālo mēneša darba algu dalot ar vidējo darba stundu skaitu mēnesī. Savukārt vidējo darba stundu skaitu mēnesī aprēķina pēc īpašas formulas, 2013.gada darba laika kalendāra kopējo darba stundu skaitu gadā dalot ar 12 mēnešiem. Atbilstoši 2013.gada darba laika kalendāram nākamgad ir 1995 darba stundas, kas dalot ar 12 mēnešiem ir 166,25 stundas mēnesī.

Minimālo stundas tarifa likmi normāla saīsināta darba laika ietvaros (35 stundas nedēļā vai 7 stundas dienā) aprēķina, bruto minimālo mēneša darba algu dalot ar vidējo darba stundu skaitu mēnesī. Savukārt, vidējo darba stundu skaitu mēnesī aprēķina, 2013. gada darba laika kalendāra normāla saīsināta darba laika ietvaros (35 stundas nedēļā vai 7 stundas dienā) kopējo darba stundu skaitu gadā dalot ar 12 mēnešiem. Saskaņā ar darba laika kalendāru 2013. gadā ir 1745 darba stundas, kas dalot ar 12 mēnešiem ir 145,42 stundas mēnesī.

LM uzsver, ka minimālā mēneša darba samaksa 2013. gadā paliks nemainīga, proti, pašreizējo 200 latu apmērā.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 9. oktobrī, valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi.

Atgādinām, ka minimālā darba alga ir pati zemākā mēneša atlīdzība, kuru darbinieks regulāri saņem par paveikto darbu, strādājot pilnu darba dienu (8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā).

Tās apmēru nosaka valdība. Minimālo mēneša darba algu nosaka, lai aizsargātu darbinieku grupu ar zemāko kvalifikācijas līmeni un darba ražīgumu.

Pērn decembrī 196,5 tūkstoši cilvēku jeb 24,8% no strādājošo kopskaita saņēma minimālo darba algu vai mazāk par minimālo darba algu. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada novembrī privātajā sektorā Rīgā vidējā bruto darba alga bija 496 Ls, sabiedriskajā sektorā 583 Ls.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu