Skip to main content

Veic grozījumus zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtībā

Šodien, 9. oktobrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais grozījumu projekts zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtībā*.

Noteikumu projekts paredz mazināt iesniedzēju izdevumus, kas saistīti ar zāļu vai medicīnisko ierīču iekļaušanu un uzturēšanu kompensējamo medikamentu sarakstā. Plānots palielināt apgrozījuma robežu no 1500 līdz 2000 latiem, līdz kurai iesniedzēji varēs pieteikties Nacionālajā veselības dienestā atbrīvošanai no gada uzturēšanas maksas par medikamentiem kompensējamo zāļu sarakstā.

Tāpat rosināts mazināt administratīvo slogu, paredzot, ka, lai iekļautu zāles un medicīnas ierīces valsts kompensācijas sistēmā, cenai būs jābūt vismaz trešajai zemākajai salīdzinājumā ar ražotāja noteikto realizācijas cenu vai vairumtirdzniecības cenu Čehijā, Dānijā, Rumānijā, Slovākijā un Ungārijā, un ne lielākai kā Lietuvā un Igaunijā (šobrīd noteikumi paredz, ka iesniedzējam jāsniedz informācija par zāļu cenām visās ES dalībvalstīs). Izmaiņas paredz, ka iesniedzēja cena katra gada 1. februārī cena būs jāaktualizē.

Noteikumu projektā paredzēts noteikt kārtību, ka gadījumā, ja iesniedzēja vainas dēļ aptiekā nav pieejamas lētākās līdzvērtīgas efektivitātes zāles, tad farmaceits drīkstēs izsniegt pacientam nākamās lētākās zāles vai medicīnas ierīces. Tāpat farmaceitam būs pienākums ziņot Veselības inspekcijai par zāļu kompensācijas sistēmā esošo medikamentu un medicīnas ierīču nepieejamību.

Noteikumu projektā precizēta kārtība, kādā zāles tiek kompensētas individuāliem pacientiem. Iecerēts veicināt šobrīd individuālajai kompensācijai paredzēto zāļu iekļaušanu kompensācijas sistēmā, lai sekmētu iedzīvotāju iespējas ārstēties ar medikamentiem, kuru klīniskā un izmaksu efektivitāte ir zinātniski pierādīta. Tāpat paredzēts noteikt par zāļu klīniskās efektivitātes pierādījumu ne tikai dzīvildzes rādītāju, bet arī laiku līdz slimības progresijai. Tādējādi plānots sekmēt iespējas ārstēties ar inovatīviem, ārstnieciski un ekonomiski pamatotiem medikamentiem lielākam pacientu skaitam.

Noteikumu projektā atrunāta arī kārtība, kādā trešās personas varēs iesaistīties pacientu līdzmaksājumu segšanā īpaši dārgu medikamentu kompensācijas gadījumos.

*Ministru kabineta noteikumi Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”

Informāciju sagatavoja:
VM Komunikācijas nodaļa
Oskars Šneiders
Tālr.: 67876008; 26378959
[email protected]

 

Dalies ar ziņu