Skip to main content

Premjeri diskutēs par kohēzijas politikas finansējuma nodrošināšanu

4. un 5. oktobrī Ministru prezidents Valdis Dombrovskis dosies uz Slovākijas galvaspilsētu Bratislavu, lai piedalītos „Kohēzijas politikas atbalstītāju valstu” samitā, kur 16 Eiropas Savienības dalībvalstu premjerministri vai to pārstāvji kopā ar Eiropas Komisijas prezidentu un Eiropas Parlamenta prezidentu diskutēs par kohēzijas politikas finansējumu jaunajā ES daudzgadu budžetā 2014. – 2020 .gadam. Vizītes ietvaros Ministru prezidentam paredzēta tikšanās ar Slovākijas Ministru prezidentu Robertu Fiko (Robert Fico) par divpusējām attiecībām un aktuāliem ES jautājumiem.

Abu valstu premjeriem plānots pārrunāt svarīgākos jautājumus par politisko dialogu, ekonomisko sadarbību, sadarbību starptautiskajās organizācijās un Latvijas kandidatūras OECD (Organisation for Economic Co – operation and Development). ES aktuālo jautājumu kontekstā tiks diskutēts par Ekonomiskās un Monetārās Savienības stiprināšanu, Eiropas nākotni, kā arī par Eirozonas un eiro ieviešanu Latvijā.

Dalībvalstu vadītāju saiets notiks izšķirošajā sarunu fāzē, jo galīgo lēmumu par ES daudzgadu budžetu, t.sk. kohēzijas finansējuma nodrošināšanu, dalībvalstis ir apņēmušās pieņemt līdz šī gada beigām. Latvijas Ministru prezidents Valdis Dombrovskis diskusijās aizstāvēs Latvijas pozīciju – lai Latvija ātrāk pietuvotos ES vidējam attīstības līmenim un radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ekonomikas izaugsmei un infrastruktūras attīstībai, nepieciešams saglabāt vismaz esošo kohēzijas politikas finansējuma līmeni.

Par Latvijas interesēm daudzgadu budžetā:
Latvija sarunās par ES daudzgadu budžetu 2014. – 2020. gadam īpašu uzmanību pievērš divām svarīgām prioritātēm: pietiekami liela kohēzijas politikas finansējuma nodrošināšana, kā arī godīgu un vienlīdzīgu konkurences nosacījumu panākšana Latvijas lauksaimniekiem kopējā Eiropas tirgū. Līdztekus prioritārajām interesēm, Latvija ir ieinteresēta aktīvi iesaistīties diskusijās par visiem budžeta galvenajiem virzieniem un politikām. Plašāka informācija par Latvijas prioritātēm šeit.

Papildus informācija:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865, +371 26556965
E-pasts: [email protected]

Informāciju sagatavoja:
Diana Germane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: +371 67082922
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu