Skip to main content

Premjers aicina nekavējoties sākt demogrāfijas jautājumu risināšanu

Piektdien, 3. jūnijā Ministru prezidenta Valda Dombrovska vadībā notika pirmā Demogrāfisko lietu padomes sēde, kurā premjers norādīja, ka nepieciešams nekavējoties uzsākt demogrāfijas jautājumu risināšanu, tajā iesaistot arī nevalstiskās organizācijas un citus ekspertus.

„Latvijas demogrāfiskā situācija pēdējo 20 gadu laikā ir aizvien pasliktinājusies, un, turpinoties šādām tendencēm, ir apdraudēta gan Latvijas tautas, gan valsts pastāvēšana nākotnē. Redzam, ka mums ir izdevies stabilizēt ekonomisko situāciju, un nākamais izaicinošais uzdevums ir stabilizēt demogrāfisko situāciju, lai ieliktu stabilu pamatu mūsu tautas un valsts attīstībai,” atklājot padomes sēdi uzsvēra V.Dombrovskis.

Padomes locekļi uzklausīja Latvijas Universitātes Statistikas un demogrāfijas katedras vadītāja profesora Pētera Zvidriņa ziņojumu par demogrāfisko situāciju valstī, kur tika norādīts uz vairākiem satraucošiem rādītājiem – 2010. gadā negatīvā bilance starp dzimstību un mirstību bija vairāk nekā 10 000 cilvēku, aizvien samazinās dzimstība un noslēgto laulību skaits. P. Zvidriņš pauda pārliecību, ka, beidzoties ekonomiskajai krīzei, dzimstības rādītāji pieaugs, taču ir nepieciešama mērķtiecīga rīcība, lai novērstu depopulāciju.

Tāpat padome uzklausīja arī Labklājības ministrijas ziņojumu par rīcības plānu pamatnostādņu „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017. gadam” īstenošanai. Plāns pašlaik vēl atrodas apspriešanas stadijā, un tas ietver piecus galvenos rīcības virzienus – atbalstu ģimenes dibināšanai un laulībai, ģimenes dzīves plānošanai un bērna ienākšanai ģimenē, atbalstu vecāku pienākumu īstenošanai, ģimenes stabilitāti, kā arī ārpusģimenes aprūpi.

Labklājības ministre Ilona Jurševska norādīja, ka ministrija vēlas panākt, lai katra ģimene, kurā viens bērns jau ir, izšķiras par otrā bērna ienākšanu ģimenē. To iespējams veicināt, rūpējoties par bērnudārzu pieejamību, kā arī sniedzot atbalstu mājokļu jautājumā, un šajās jomās nepieciešama sadarbība ar pašvaldībām. Ministre atzina, ka pašlaik valsts budžetā nav līdzekļu jauniem pabalstiem, tādēļ jādomā par citiem atbalsta instrumentiem. Tieši šajā jomā padomes pienesums varētu būt īpaši nozīmīgs, sacīja ministre.

Pēc diskusijām par Labklājības ministrijas piedāvāto rīcības plānu, Demogrāfisko lietu padome vienojās mēneša laikā apkopot priekšlikumus par rīcības plānu, kuri tiks izskatīti nākamajā padomes sēdē. Savukārt, Finanšu ministrijas uzdevums būs līdz nākamajai sēdei aplēst partneru iesniegto priekšlikumu izmaksas.

Demogrāfisko lietu padome ir pēc Ministru prezidenta Valda Dombrovska iniciatīvas izveidota institūcija, kuras uzdevums ir meklēt risinājumus demogrāfiskās situācijas uzlabošanai un koordinēt to īstenošanu. Padomē ir pārstāvētas gan valsts iestādes, gan arī nevalstiskās organizācijas un demogrāfijas jomas eksperti.

Informāciju sagatavoja:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr. 26556965
[email protected]

 

Dalies ar ziņu