Skip to main content

Premjers akcentē Satversmes tiesas spriedumu valstisko nozīmi

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis ceturtdien, 7. jūnijā, tikās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Gunāru Kūtri un pārrunāja tiesu sistēmai aktuālus jautājumus. Premjers īpaši akcentēja Satversmes tiesas pieņemto spriedumu valstisko nozīmi.

Tikšanās laikā abas puses pārrunāja pēdējā laikā konstitucionālajā tiesā izskatītās lietas, un uzsvēra, ka Satversmes tiesas spriedumiem ir vistiešākā ilgtermiņa ietekme uz valsts pārvaldes procesiem kopumā. Premjers akcentēja tiesas ieguldījumu tiesību normu interpretācijā sabiedrībai būtiskos jautājumos, piemēram, pensiju sistēmā un valsts budžeta veidošanas procesā.

Premjers sarunā arī konceptuāli atbalstīja nepieciešamību palielināt Tieslietu padomes nozīmi tiesu sistēmas darbības pilnveidošanā.

„Vērtējot Latvijas tiesu sistēmas darbību, Eiropas Komisijas nesen izteiktās bažas par ilgajiem civillietu izskatīšanas termiņiem Latvijas tiesās, kā arī Ārvalstu investoru padomes Latvijā secinājumus par nepilnībām komerciālo strīdu izšķiršanas procedūrās, uzskatu, ka ir nepieciešams identificēt vienu atbildīgo institūciju, kuras uzdevums būtu apzināt sistēmas problēmas un meklēt konceptuālus risinājumus. Ievērojot Tieslietu padomes locekļu augsto kompetences līmeni, kā arī jautājumu loku, kuru risināšanā atbilstoši likumam tā tiek iesaistīta, būtu lietderīgi palielināt Tieslietu padomes lomu tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā”, sarunā akcentēja premjers V. Dombrovskis.

Puses bija vienisprātis, ka, lai uzlabotu nacionālo tiesu darbības kvalitāti, būtu jāattīsta Tieslietu padomes komunikācija ar izpildvaras institūcijām. „Piemēram, jau pašlaik Satversmes tiesa un Valsts kanceleja sadarbojas, proti, tiesa informē par Latvijas Republikas Satversmei neatbilstošām tiesību normām pastāvošajā regulējumā, tāpat Valsts kanceleja arī pastāvīgi analizē tiesas spriedumus”, norādīja premjers. Viņš piebilda, ka šāda sadarbība būtu jāattīsta ar visām nozares augstākajām valsts pārvaldes iestādēm: „Tik augsta līmeņa institūcija, kā Tieslietu padome varētu sniegt izpildvaras institūcijām konceptuālos priekšlikums normatīvās bāzes pilnveidošanai, lai uzlabotu tiesu darbības kvalitāti, optimizētu tiesvedības procesuālos aspektus”.

Pirms diviem gadiem ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” izveidotās Tieslietu padomes mērķis bija arvien vairāk iesaistīt pašus tiesnešus tiesu sistēmai svarīgu jautājumu apspriešanā un izlemšanā. „Tieslietu padomei būtu proaktīvi jārisina tiesu sistēmas darbībā konstatētās problēmas un jākļūst par nopietnu padomdevēju, kuras viedoklis būtu ļoti svarīgs un nozīmīgs pieturas punkts, sagatavojot un pieņemot lēmumus, kas skar tiesu sistēmu”, uzsvēra V. Dombrovskis.

Ārvalstu investoru padome Latvijā savā ziņojumā, kas prezentēts šā gada 1. jūnijā kopīgajā sanāksmē ar Latvijas valdību, izvirzītas arī prasības šķīrējtiesām. Padome uzskata, ka uzlabojot tiesu sistēmu, tiktu atrisinātas tādas problēmas kā garš un nepārskatāms tiesvedības process, atšķirīgas tiesu prakses u.c. Nepieciešams vēl pilnveidot arī maksātnespējas procesa tiesisko regulējumu un tā īstenošanu praksē. Premjera ieskatā šo jautājumu risināšanā nozīmīgu ieguldījumu varētu sniegt Tieslietu padome.

Foto no tikšanās Satversmes tiesā

Papildu informācija:
Mārtiņš panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: 67082865, 26556965
[email protected]

Informāciju sagatavoja:
Ilze Eida
Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Tālr.: 67082902, 26533905
[email protected]

 

Dalies ar ziņu