Skip to main content

Premjers Davosā: fiskālā disciplīna ir pamats Eiropas stabilitātei un attīstībai

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, piedaloties Pasaules ekonomikas foruma ikgadējā sanāksmē Davosā (Šveice), uzsvēra, ka fiskālās disciplīnas nostiprināšana ES ir būtisks nosacījums stabilitātes atgūšanai.

Diskusijās kopumā eksperti lielāko uzmanību veltīja Eiropas konkurētspējas stiprināšanai, pievēršot uzmanību arī Latvijas sasniegumiem tās nodrošināšanā, kas panākta ieviešot fiskālo disciplīnu un īstenojot reformas.

Stabilitāte Eiropā bija būtiskākā paneļa „Eiropas konteksts” tēma. Tā dalībnieki apsprieda, kāds varētu būt Eiropas nākotnes modelis un diskutēja par pārmaiņām, kas skar Eiropas reģionu. Eksperti bija vienisprātis, ka Latvijas pieredze ir unikāls piemērs citām ES dalībvalstīm, kā būtu jārīkojas stabilitātes atgūšanai pēc finanšu krīzes, un ka ES jāturas pie pieņemtajiem lēmumiem fiskālās disciplīnas nodrošināšanā.

Tāpat premjers piedalījās foruma paneļos „Liekot pamatus Eiropas renesansei”, „Ekonomikas līderi – imperatīvu noteikšana 2013. gadam” un “Reformējot reformas – Eiropas konkurētspējas attīstīšana soli pa solim”, kuros diskutēja par valsts administrācijas kapacitātes izaicinājumiem, iekšējo un ārējo šķēršļu pārvarēšanu, kā arī reformām, kas nepieciešamas, lai Eiropa globālajā tirgū atgūtu konkurētspēju.

Foruma galvenais jautājums bija Eiropas konkurētspēja. Diskusijās dominē viedoklis, ka finanšu krīze ir atkāpusies, vairs netiek spekulēts ar eiro zonas stabilitāti, tāpēc šogad galvenā uzmanība jāvelta Eiropas vidējā un ilgtermiņa konkurētspējas palielināšanas jautājumiem. Eiropai jāpievērš lielākā uzmanība iekšējā tirgus stiprināšanai, digitālā tirgus potenciāla izmantošanai, nodarbinātības formām, infrastruktūras attīstīšanai, inovāciju pārnesei uz zināšanām, kur Eiropai, salīdzinot ar citiem globālajiem spēlētājiem, nav spēcīgas pozīcijas.

Latvijas pieredzi konkurētspējas kāpināšanā un veikto reformu rezultātus atspoguļo ražošanas un eksporta apjoma pieauguma tempi, kas šobrīd jau pārsniedz pirmskrīzes rādītājus. Ministru prezidents V. Dombrovskis forumā klātesošajiem Latviju pozicionēja kā investīcijām pievilcīgu valsti. Turklāt pasaules biznesa līderi izteica pozitīvas atsauksmes par mūsu valsts vēlmi pievienoties eirozonai.

Vizītē Davosā V. Dombrovskis tikās ar Eiroparlamenta prezidentu Martinu Šulcu (Martin Schulz). Amatpersonas pārrunāja Latvijas plānus pievienoties eirozonai, kā arī Latvijas prioritātes ES budžetā 2014. – 2020. gadam. Premjers akcentēja, ka Latvijas intereses ir nodrošināt pietiekamu finansējumu kohēzijas projektiem, kas veicinās straujāku valsts tuvošanos attīstītāko ES reģionu līmenim, kā arī panākt taisnīgu lauksaimniecības tiešmaksājumu sadali.

Premjers sarunā ar M. Šulcu uzsvēra arī to, ka Latvija ir par vienotu ES, nacionālajiem parlamentiem saglabājot centrālo lomu demokrātiskas pārstāvniecības nodrošināšanai.

Savukārt, tiekoties ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ģenerālsekretāru Anhelu Guriju (Angel Gurría), premjers pauda, ka iestāšanās OECD ir viena no Latvijas būtiskākajām prioritātēm. Premjers apliecināja, ka Latvija atbilst OECD paplašināšanās kritērijiem un ir gatava sākt iestāšanos procesu. A. Gurija atzina, ka lēmums par pievienošanos OECD ir politisks visu dalībvalstu vienbalsīgs lēmums, tāpēc aicināja Latviju aktīvi skaidrot savas priekšrocības, tiekoties ar dalībvalstu pārstāvjiem.

Premjerministrs tikās arī ar Kostarikas prezidenti Lauru Čincilu (Laura Chinhilla), ar kuru pārrunāja iespējas stiprināt divpusējo politisko dialogu un valstu attiecības ekonomikā.

Premjers arī sniedza intervijas televīzijām „CNBC” un „Euronews”, kā arī „Bloomberg News”, "Le Monde", "Handelsblatt".
Kā jau ziņots iepriekš, šajā forumā Latvijas premjers ir vienīgais Baltijas valstu pārstāvis. Forumā piedalās premjerministri arī no Apvienotās Karalistes, Dānijas, Itālijas, Kenijas, Krievijas, Nīderlandes, Peru un Zviedrijas. Kopumā šā gada Pasaules ekonomikas foruma sanāksmē aicināti piedalīties vairāk kā 2600 biznesa līderi, akadēmisko aprindu pārstāvji, valdību un valstu vadītāji, starptautisko organizāciju vadītāji, kā arī pārstāvji no citām jomām.

Šī ir otrā reize, kad Ministru prezidents V. Dombrovskis aicināts piedalīties prestižajā Pasaules Ekonomikas foruma sanāksmē Davosā. Pirmo reizi premjers tajā piedalījās 2008. gadā kā Eiropas Parlamenta deputāts. Savukārt 2010. gadā V. Dombrovskis piedalījās Pasaules Ekonomikas foruma samitā Briselē, kas tika veltīts Eiropas jautājumiem (World Economic Forum on Europe), bet 2012. gada septembrī premjers pēc organizatoru ielūguma apmeklēja Pasaules Ekonomikas foruma sanāksmi Ķīnas pilsētā Tjandziņā (WEF Annual Meeting of the New Champions) jeb tā saucamo "vasaras Davosu".

Plašāka informācija par forumu lasāma šeit.

Foto no Pasaules Ekonomikas foruma

Papildus informācija:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865, +371 26556965
[email protected]

Informāciju sagatavoja:
Diana Germane
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr. +371 67082922
[email protected]

Dalies ar ziņu