Skip to main content

Premjers diskutēs par ekoloģisko situāciju Baltijas jūrā un tiksies ar Krievijas premjerministru

Piektdien, 5. aprīlī, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis Sanktpēterburgā piedalīsies vides aizsardzības jautājumiem veltītajā Baltijas jūras forumā. Tajā plānots apspriest progresu Baltijas jūras vides stāvokļa uzlabošanā un turpmākos soļus reģionālās sadarbības stiprināšanā, tostarp izmatojot publiskā un privātā sektora sadarbības iespējas.

Forumā V. Dombrovskim plānotas arī divpusējās tikšanās ar Krievijas premjerministru Dmitriju Medvedjevu (Dmitry Medvedev) un Vācijas vides un kodoldrošības ministru Peteru Altmaijeru (Peter Altmaier). Tikšanās laikā ar Krievijas premjerministru paredzēts apspriest divpusējo attiecību perspektīvas un aktuāli risināmos ekonomiskās sadarbības jautājumus, tostarp Krievijas pievienošanās Pasaules Tirdzniecības Organizācijai. Uzmanība tiks pievērsta sadarbībai transporta jomā, robežas šķērsošanas kapacitāšu uzlabošanas jautājumam, kā arī modernizācijas partnerības dialoga īstenošanas iespējām.

Savukārt ar Vācijas vides un kodoldrošības ministru P.Altmaijeru Ministru prezidents plāno pārrunāt klimata pārmaiņu ietekmi uz vidi un sadarbību klimata politikas jomā ES un starptautiskajā līmenī, kā arī divpusējās sadarbības iespējas atjaunojamās enerģijas un enerģētikas efektivitātes jomā.

Šajā forumā piedalīsies Krievijas Federācijas premjerministrs Dmitrijs Medvedevs, Somijas bijusī prezidente Tarja Halonena (Tarja Halonen), Igaunijas premjerministrs Andruss Ansips (Andrus Ansip), Somijas premjerministrs Jirki Katainens (Jyrki Katainen), Islandes premjerministre Johanna Sigurdardottira (Jóhanna Sigurðardóttir), Lietuvas premjerministrs Aļģirds Butkevičs (Algirdas Butkevičius), Norvēģijas premjerministrs Jens Stoltenbergs (Jens Stoltenberg), Polijas premjerministra vietnieks un ekonomikas ministrs Janušs Pehočinskis (Janusz Piechociński), kā arī citas amatpersonas un eksperti.

Baltijas jūras forums ir plānots kā turpinājums Baltijas jūras rīcības samitam (Baltic Sea Action Summit), kurš notika 2010. gadā Helsinkos pēc Somijas bijušās prezidentes T.Halonenas un Baltijas jūras rīcības grupas iniciatīvas, lai veicinātu HELCOM Baltijas jūras rīcības plāna (Baltic Sea Action Plan) ieviešanu un publiskā un privātā sektora sadarbību vides aizsardzības jomā.

Papildus informācija:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865, +371 26556965
[email protected]

Dalies ar ziņu