Skip to main content

Premjers informē sociālos partnerus par nodokļu samazināšanu

Ceturtdien, 10. maijā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē dalībpuses apsprieda jautājumus par iespējamām nodokļu izmainām, vidēja termiņa valsts budžeta izstrādes gaitu, kā arī par iespējām noteikt nodokļu atvieglojumus koplīgumos paredzētajām sociālajām garantijām.

Valdība un sociālie partneri apsprieda Finanšu ministrijas ziņojumu par iespējamām nodokļu izmaiņām 2012. – 2015. gadā. Sociālie partneri ieteica apsvērt selektīvu PVN samazināšanu siltumenerģijai, elektroenerģijai un gāzei, savukārt darbaspēka nodokļu samazinājumu veikt kontekstā ar „veselības maksājuma„ ieviešanu, sasaistot iespējas saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus ar nodokļu nomaksu, kā arī noteikt nodokļu atvieglojumus ģimenēm ar bērniem. Savukārt Ministru prezidents Valdis Dombrovskis uzsvēra, ka nodokļu izmaiņām jāsekmē inflācijas ierobežošana un Māstrihtas kritēriju sasniegšana līdz 2014. gadam, kas nodrošinātu iespējas ieviest eiro. NTSP dalībpuses vienojās lūgt Finanšu ministriju izvērtēt sociālo partneru priekšlikumu par selektīvas PVN likmju samazināšanas fiskālo efektu un iesniegt ziņojumu Ministru kabinetā, kā arī izskatīt iespējas sasaistīt valsts nodrošināto veselības aprūpes pakalpojumus ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmēm jūlija NTSP sēdē.

Līdztekus tam NTSP dalībpuses apsprieda sociālo partneru priekšlikumus par iespēju sekmēt legālo nodarbinātību un ierobežot ēnu ekonomiku, atbalstot uzņēmumus, kur noslēgti koplīgumi un nosakot nodokļu atvieglojumus darba devēju finansētai darbinieku izglītībai, veselības aprūpei un sociālajam atbalstam. Finanšu ministrijas speciālisti norādīja, ka jau pašreizējais normatīvais regulējums pieļauj paredz iespējams darba devējiem saņemt nodokļu atlaides par konkrētām izdevumu pozīcijām, kā arī apliecināja savu atbalstu koplīgumu slēgšanai, jo koplīgumi starp darbiniekiem un darba devējiem veicina ekonomisko izaugsmi un samazina ēnu ekonomiku. Valdība un sociālie partneri vienojās izveidot darba grupu sociālo partneru priekšlikumu izvērtēšanai un atkārtoti diskutēt par šo jautājumu NTSP sēdē pēc 3 mēnešiem.

NTSP sēžu materiāli pieejami šeit.

Informāciju sagatavoja
Gunta Freimane
Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082929, 28341699
[email protected]

Dalies ar ziņu