Skip to main content

Premjers Ķīnā uzsver nepieciešamību stiprināt ekonomisko sadarbību

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis vizītes ietvaros uz Ķīnas Tautas Republiku tikās ar Ķīnas premjerministru Veņu Dzjabao (Wen Jiabao) un citām amatpersonām, kā arī uzņēmējiem. Sarunās premjers akcentēja nepieciešamību attīstīt abu valstu sadarbību ekonomikā un iesniedza Latvijas investīciju priekšlikumus.

Tikšanās laikā ar V. Dzjabao Ministru prezidents iesniedza investīciju priekšlikumus transporta un loģistikas, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās, paredzot konkrētas iespējas investīcijām. Latvijas priekšlikumi sagatavoti, atsaucoties uz Ķīnas premjerministra iniciatīvu, par ko tika paziņots 16 Austrumeiropas un Centrāleiropas valstu, un Ķīnas valdību vadītāju sanāksmē šī gada aprīlī Varšavā (Polija).

Sarunas laikā abas puses bija vienisprātis, ka stratēģiski nozīmīgas sadarbības jomas ir transports, ostas, gaisa satiksme un dzelzceļa satiksme. V.Dombrovskis vērsa uzmanību plašam tranzīta iespēju spektram, ko piedāvā Latvija. Savukārt V. Dzjabao aicināja Latvijas uzņēmējus būt aktīviem, veidojot ciešāku sadarbību ar Ķīnas uzņēmumiem.

Pārrunājot sadarbību izglītības jomā, V. Dombrovskis aicināja Ķīnas studentus izmantot Ķīnas valdības stipendijas izglītībai Latvijā, jo šobrīd Ķīnas valdība sniedz atbalstu mācībām ārvalstu augstskolās programmās, kas atbilst valsts sadarbības prioritātēm. Premjers pauda, ka Latvijas izglītības iestādes var piedāvāt atbilstošas izglītības programmas.

Ķīnas premjerministrs atzinīgi vērtēja arī ieceri šā gada 25. – 27. novembrī Latvijā rīkot Starptautisko Ķīnas uzņēmējdarbības forumu (Global China Business Meeting), akcentējot, ka tas padziļinās ekonomisko sadarbību starp abām valstīm

Savukārt Ķīnas uzņēmēji sarunā ar Latvijas premjerministru pauda gatavību meklēt sadarbības iespējas ar Latvijas uzņēmējiem, kā arī akcentēja līdzšinējo pozitīvo pieredzi. Tostarp, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompānijas „HUAWEI” pārstāvji tikšanās laikā ar premjeru uzsvēra sadarbību ar vairākiem Latvijas operatoriem.

Vizītes laikā premjers tikās arī ar Pasaules ekonomikas foruma dibinātāju un priekšsēdētāju Klausu Švābu (Klaus Schwab). Un uzstājās Pasaules ekonomikas foruma sesijās „Eiropas krīze un tās ietekme” („European Crisis and its Impact”), kā arī sesijās „Nākotnes ekonomikas finansēšana” („Financing the Future Economy”) un „Virzība uz pārdomātu izaugsmi” („Setting the Course for Smart Growth”).

Ministru prezidents viesojās arī Pekinas Ārzemju Studiju Universitātē, kā arī sniedza intervijas laikrakstam China Daily, 21st Century Business Herald, China Central Television, People*s Daily, laikrakstam Wiener Zeitung un citiem medijiem.
Ministru prezidents Latvijā atgriežas ceturtdien, 13. septembrī.

Foto no Ministru prezidenta vizītes Ķīnas Tautas Republikā 

Par vasaras Davosu:
Pasaules ekonomikas forums notiek jau sesto gadu, pulcējot dažādu valstu amatpersonas, uzņēmumus, pētniekus un jomas ekspertus. Forums ir kļuvis par platformu jauno uzņēmēju un līderu diskusijām par politikas aktualitātēm un sadarbībai ar pasaules vadošajiem biznesa pārstāvjiem. Plašāka informācija par vasaras Davosu šeit.

Latvijas un Ķīnas tirdzniecības rādītāji:
Preču eksporta apjoms uz Ķīnu 2012. gada 1. pusgadā bija 22,33 milj. EUR, kas ir par +24% lielāks kā 2011. gada 1. pusgadā. Savukārt preču importa apjoms no Ķīnas 2012. gada 1. pusgadā bija 150,14 milj. EUR, kas ir par +18% lielāks kā 2011. gada 1. pusgadā.

Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma Ķīna ar 172,48 milj. EUR ieņem 13. vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū. Kopējais preču tirdzniecības apgrozījums ar Ķīnu ir par +27,42 milj. EUR jeb +19% lielāks kā 2011. gada 1. pusgadā.
Galvenās eksporta preces uz Ķīnu ir metāli un to izstrādājumi (26,28%), mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas (20,74%) un minerālie produkti (13,99%). Importā dominē mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas (46,18%), dažādas rūpniecības preces (11,74%), metāli un to izstrādājumi (9,97%).

Savukārt pakalpojumu eksporta apjoms uz Ķīnu 2011.gadā bija 8,62 milj. EUR. Latvijas nozīmīgākie eksporta pakalpojumi uz Ķīnu bija pārvadājumi un braucieni. Pakalpojumu importa apjoms no Ķīnas 2011.gadā bija 34,97 milj. EUR. Nozīmīgākie importa pakalpojumi no Ķīnas bija pārvadājumi un saimnieciskās darbības pakalpojumi.

2012. gada 25. augustā Uzņēmumu reģistrā reģistrēti 53 Latvijas – Ķīnas kopuzņēmumi. Ķīnas uzkrātās investīcijas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos sastāda 199 071 LVL. Pēc investīcijām uzņēmumu pamatkapitālos Ķīna ieņem 71. vietu.

Papildus informācija:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865, +371 26556965
[email protected]

Informāciju sagatavoja:
Diana Germane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr. +371 67082922
[email protected]

Dalies ar ziņu