Skip to main content

Premjers pateicas par atbalstu valdības veidošanas laikā

"Vēlos pateikties visiem par atbalstu valdības veidošanas laikā – tas bija pietiekami sarežģīts posms, kur nozīmīga loma bija Vienotības politiskajai pieredzei un mērķtiecībai", vēstulē partijas biedriem uzsver Valdis Dombrovskis.

Valdības vadītājs raksta: Vēlēšanu kampaņa un laiks līdz valdības apstiprināšanai bija nopietns pārbaudījums arī mūsu komandas politiķiem.

Valdības komanda ir spēcīga, tajā ir 5 bezpartejiski ministri, kas norāda, ka partijas profesionalitāti vērtē augstāk par partejisko piederību. Piekrītu, ka turpmāk ministru kandidātus un arī citas augstas amatpersonas iepriekš būtu jāpakļauj lielākām sabiedrības, tai skaitā, Vienotības iekšējām diskusijām, lai būtu lielākas iespējas kandidātus izvērtēt un pārliecināties par to spējām. Vienotības ministru kandidāti tika izvirzīti atbilstoši pirms vēlēšanām Vienotības valdē apstiprinātajiem kritērijiem, kurus daļēji ņēma vērā arī pārējās partijas.

Svarīgākās valdības prioritātes būs stabila un ilgtspējīga Latvijas attīstība, saliedēta un iekļaujoša sabiedrība, tiesiskuma nostiprināšana un Latvijas tautas ataudzes veicināšanu. Pēc trim gadiem mūsu darba rezultātus varēsim mērīt pēc skaidriem kritērijiem – šajā laikā jāpanāk bezdarba līmeņu samazināšanās zem 7%, jānodrošina stabila ekonomikas izaugsme vismaz 4% apmērā no IKP, jāturpina atbildīga fiskālā politika, kas Latvijai ļaus 2014. gadā pievienoties eirozonai, kā arī jāturpina pilnveidot uzņēmējdarbības vide, lai nākamajā Pasaules Bankas Doing Business pētījumā Latvija būtu starp TOP20 labākajām valstīm pasaulē. Lai paaugstinātu ekonomikas produktivitāti, nepieciešams veikt reformas, ņemot par pamatu Globālajā konkurētspējas indeksā ietvertās jomas, un valdības un valsts pārvaldes darba rezultātus arī vērtēsim atbilstoši progresam šajos indikatoros.

Tuvāko mēnešu laikā notiks detalizēta valdības rīcības plāna izstrāde, kur nozīmīga loma būs valdības sociālo partneru, uzņēmēju organizāciju, nozaru asociāciju un NVO viedoklim. Priekšlikumus rīcības plānam un galvenais – atbalstu valdībai plāna realizācijai sagaidām arī no Vienotības kopumā, jo šī ir ne tikai valdības, bet arī Vienotības iespēja attaisnot vēlētāju uzticību, turpinot vadīt valdības un parlamenta darbu.

Papildus valdības darbam, nozīmīgi lēmumi paredzēti arī 11. Saeimai, piemēram, atrisināt slēgto balsojumu jautājumu, kas jau kļuvis aktuāls 11. Saeimas balsojumos, pārskatīt deputātu imunitātes garantijas, lemt par dubultpilsonības jautājumu, radīt iespēju iedzīvotājiem vēlēšanās balsot elektroniski un atvieglot vēlēšanu procedūras ārvalstīs dzīvojošajiem iedzīvotājiem, atvieglot sabiedrības iespējas iniciēt būtisku jautājumu iekļaušanu Saeimas vai Ministru kabineta dienaskārtībā.

Vienotības galvenais uzdevums ir turpināt sabiedrības dienas kārtībā uzturēt Vienotības galvenās vērtības, strādāt pie to realizēšanas, tai skaitā ikdienā rūpējoties par politiskās kultūras paaugstināšanu. Visiem Vienotības biedriem un īpaši līderiem jāstrādā, lai mērķtiecīgi noslēgtu vienotas partijas izveides procesu un kļūtu par saliedētu komandu de facto.

Valdības deklarācija
Sadarbības līgums

 

Dalies ar ziņu