Skip to main content

Premjers uzdod apzināt valsts sektorā strādājošo skaitu un atlīdzību

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis šodien ir izdevis divas rezolūcijas, kuru mērķis ir apzināt situāciju valsts pārvaldē nodarbināto atlīdzības un personāla mainības jomā. Tas nepieciešams, ņemot vērā tuvojošos Latvijas prezidentūru ES Padomē, kad jautājums par augsti kvalificēta personāla motivāciju darbam Latvijas valsts pārvaldē kļūst arvien aktuālāks, taču ar vien biežāk augsti kvalificēti darbinieki pamet darbu valsts pārvaldē.

Lai veiktu kvalitatīvu darba samaksas un valsts pārvaldē nodarbināto produktivitātes izvērtējumu, kā arī gūtu salīdzinošu informāciju par izmaiņām pēdējo gadu laikā, Ministru prezidents ir uzdevis finanšu ministram Andrim Vilkam līdz š.g. 8.augustam sagatavot informāciju par valsts pārvaldes iestādēs nodarbināto (ierēdņi, darbinieki, amatpersonas) faktisko darba samaksu un sociālajām iemaksām par periodu, sākot no 2008.gada 2.pusgada līdz 2011.gada 1.pusgadam.

Savukārt, lai apzinātu situāciju personāla mainības jomā valsts pārvaldē V.Dombrovskis ministriem ir uzdevis sagatavot informāciju par valsts pārvaldes iestādēs esošo vakanču skaitu un apkopojumu par ierēdņiem un darbiniekiem, kas atstājuši amatu 2011.gadā. Šīs rezolūcijas ietvaros tiks apkopota arī informācija par nodarbināto skaitu, kuru iestādes 2011.gadā bija pieteikušas kā iespējamo personālu Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā, bet kuri civildienesta/ darba attiecības iestādēs izbeiguši. Šīs rezolūcijas izpildes datums ir š.g. 12.augusts.

Pēc pieprasīto datu izvērtēšanas, plānots sagatavot priekšlikumus situācijas uzlabošanai, lai novērstu augsti kvalificēta darbaspēka aizplūšanu no valsts pārvaldes uz privāto sektoru.

Informāciju sagatavoja
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: 67082865 , 26556965

Dalies ar ziņu