Skip to main content

Projektos samazina administratīvo slogu un uzlabo pakalpojumu kvalitāti

Kopš 2007. gada Eiropas Sociālā fonda aktivitātēs apstiprināti 230 projekti, kuru mērķis ir paaugstināt publiskās pārvaldes pakalpojumu kvalitāti, mazināt administratīvo slogu, kā arī veicināt sabiedrības līdzdalību. Sasniegtie rezultāti arī pozitīvi ietekmējuši Latvijas uzņēmējdarbības vides konkurētspēju, pirmdien, 9. janvārī, konstatēts Valsts kancelejas Pasākumu uzraudzības komitejas[1] sēdē.

„Uzņēmējdarbības vides uzlabošanai īstenoto pasākumu pozitīvā ietekme ir apliecināta arī starptautiski – Pasaules Bankas veiktā pētījuma Doing Business 2012. gadam rezultāti liecina, ka pērn veiktās izmaiņas paaugstinājušas Latvijas reitingu pēc uzņēmējdarbības vides kvalitātes,” akcentē Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītāja Solvita Gulbe.

Projektu rezultātā jau panāktas izmaiņas normatīvajā bāzē, lai samazinātu administratīvo slogu komercdarbības uzsākšanai, nekustamā īpašuma reģistrācijai, elektrības pieslēgšanai, maksātnespējas procesa vienkāršošanai. Ieviesti grozījumi, lai nodrošinātu pārvaldes iestāžu informācijas apmaiņu un tās patiesuma apliecināšanu elektroniskā formātā, vienkāršotas darba atļauju un uzturēšanās atļauju pieprasīšanas procedūras.

Tāpat 24 pārvaldes iestādēs ieviestas un pilnveidotas kvalitātes vadības sistēmas, kā arī 57 pašvaldībās izveidoti priekšnosacījumi, lai sekmīgi varētu īstenot dažādus ES projektus. Savukārt Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība izveidojušas 10 reģionālās struktūrvienības u.c.

Līdz 2013. gadam plānots īstenot virkni pasākumu, tostarp pārskatīt vēl aptuveni 1500 publiskos pakalpojumus, lai panāktu valsts un pašvaldību budžetu ietaupījumu 10 līdz 15 procentu apmērā, kā arī turpināt stiprināt pašvaldības, biedrības un nodibinājumus.

Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu laika posmā no 2007. – 2013. gadam īsteno septiņas Eiropas Sociālā fonda aktivitātes, kuru kopējais finansējums ir vairāk nekā 9 miljoni latu. Projektu īstenotāji ir gan tiešās pārvaldes iestādes, gan pašvaldības, gan nevalstiskās organizācijas un sociālie partneri. Šobrīd īstenoti jau 167 projekti.

Valsts kancelejas organizētās Pasākumu uzraudzības komitejas mērķis ir pārraudzīt projektu ieviešanas kvalitāti un rezultātus.

[1] Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.1. pasākums „Labāka regulējuma politika” un 1.5.2. pasākums „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana”

Informāciju sagatavoja:
Diana Germane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: +371 67082922
[email protected]

Dalies ar ziņu