Skip to main content

Slēgs sadarbības līgumu ar Moldovu veselības nozares un medicīnas zinātnes jomā

Šodien, 10. janvārī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts noteikumu projekts par Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Moldovas Republikas Veselības ministrijas sadarbību veselības nozares un medicīnas zinātnes jomā.

Līgums paredz veidot abu valstu sadarbību veselības aprūpes organizācijas un farmaceitiskās politikas jautājumos, kopīgu projektu izstrādē un īstenošanā, nozares profesionāļu apmācībā un pārkvalifikācijā, medikamentu un medicīnisko ierīču reģistrācijas, sertifikācijas un iegādes jautājumos, veselības ekonomikas, informāciju tehnoloģiju jomā, infekciju un neinfekciju slimību profilaksē, uzraudzībā un kontrolē kā arī kvalitātes vadības jautājumos.

Sadarbību īstenos ar savstarpēju konsultāciju, speciālistu un informācijas apmaiņas palīdzību, organizējot simpozijus un konferences, kā arī publicējot zinātniskos pētījumus. Tāpat tiks veicināta tiešu sakaru izveide starp medicīnas izglītības iestādēm, medicīnas zinātnes organizācijām, ārstniecības iestādēm un citām ar veselības sistēmu saistītām abu valstu institūcijām.

Sadarbības līgumu paredzēts slēgt uz pieciem gadiem ar iespēju pagarināt tā darbības laiku.

Informāciju sagatavoja:
VM Komunikācijas nodaļa
Oskars Šneiders
Tālr.: 67876008, 26378959
[email protected]

 

Dalies ar ziņu