Skip to main content

Publicēs par ES fondu finansējumu sagatavotos pētījumus

Valsts kancelejas pētījumu un publikāciju datu bāzē, kā arī attiecīgo ministriju mājaslapās būs publiski pieejami pētījumi, kas tapuši par ES fondu finansējumu. Izpildot Ministru kabineta uzdevumu, šobrīd ministrijas tos iesniedz izvērtēšanai Valsts kancelejā.

Pirms pētījumu publicēšanas tie tiks caurskatīti un Ministru kabinetam tiks iesniegts informatīvais ziņojums par rezultātiem. „Pētījumi tiks apkopoti, izanalizēti un publicēti saskaņā ar vienoto Eiropas komisijas, Finanšu ministrijas un Valsts kancelejas iniciatīvu izvērtēt ES fondu pētījumu pielietojamību, ietekmi uz politikas plānošanas procesu un nozares attīstību, kā arī novērst fondu nelietderīgus tēriņus. Turklāt šie pētījumi turpmāk būs pieejami ikvienam interesentam,” skaidro Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītāja Solvita Gulbe.

Tiek apkopoti pētījumi, kas kopš programmēšanas perioda sākuma jeb 2007. gada tapuši Labklājības ministrijā, Ekonomikas ministrijā, Izglītības un zinātnes ministrijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Satiksmes ministrijā un Finanšu ministrijā un padotības iestādēs, kā arī Valsts kancelejā. „To tematika ir dažāda, taču tiks izvērtēti tikai tādi ES fondu finansētie pētījumi, kam ir ietekme uz attiecīgo ministriju nozaru attīstību. Līdz ar to pētījumi, kas saistīti ar infrastruktūras būvi, akadēmisko programmu izstrādi, aptaujām par sabiedrības viedokli u.c., netiks iekļauti izvērtējumā,” komentē S.Gulbe. Publiski būs pieejami visi saņemtie pētījumi, neraugoties uz to, vai tie tiks iekļauti izvērtēšanā.

Jau šobrīd Valsts kancelejas pētījumu datu bāzē ikviens interesents var iepazīties ar pētījumiem, kas līdz šim veikti valsts pārvaldes iestādēs, tostarp par ES fondu līdzekļiem: http://petijumi.mk.gov.lv/ui/ Datu bāzē pieejami dažāda veida pētījumi un publikācijas, kas skar plašu tēmu loku.

Informāciju sagatavoja:
Diana Germane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: +371 67082922
[email protected]

 

Dalies ar ziņu