Skip to main content

PS: Rail-Baltica projektam jāpiešķir absolūta prioritāte

16. aprīlī notiekošajā partijas „Pilsoniskā savienība” (PS) kopsapulcē tika pieņemta rezolūcija par projektu Rail-Baltica.

PS aicina valdību piešķirt Rail-Baltica projektam absolūtu prioritāti, steidzami veicot visus nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu tā realizēšanu iespējami īsā laikā.

„Pilsoniskās savienības” kopsapulces
REZOLŪCIJA
Par projektu Rail Baltica

Baltijas jūras reģions sevī ietver plašas attīstības iespējas, tas ir viens no ekonomisko aktivitāti veicinošiem ES reģioniem, kuram ir izstrādāta atsevišķa stratēģija – Baltijas jūras stratēģija. Veiksmīga šīs stratēģijas īstenošana tieši ietekmē gan ES, gan īpaši Latvijas iespējas attīstīt tautsaimniecību, koordinējot programmas sadarbībai ar privātajiem uzņēmumiem, inovācijai un pētniecības attīstībai. Lai palielinātu Latvijas un visa Baltijas jūras reģiona konkurētspēju, radītu jaunas darbavietas, infrastruktūras projektu attīstīšana ir nepieciešamība un absolūti prioritārs priekšnosacījums.
Rail-Baltica ir viens no ES Transeiropas tīklu programmas TEN-T prioritārajiem projektiem – dzelzceļš, kuru paredzēts iekļaut jau eksistējošā Eiropas tīklā, īstenojot pilnīgi jaunu sliežu projektu. Rail-Baltica savienos Somiju, Baltijas valstis un Poliju, kā arī pilnveidos satiksmi starp Centrālo Eiropu un Austrumeiropu un Vāciju.

Latvijas tautsaimniecībai satiksme ar Eiropu ir īpaši nozīmīga turpmākai un ilgtspējīgai attīstībai – ES valstis ir galvenais Latvijas eksporta tirgus. Eksporta pieaugums lielā mērā noteiks to, vai un cik stabili augs Latvijas ekonomika un iedzīvotāju ienākumi.

Šā gada 12. aprīlī Baltijas asamblejas deputāti un Ministru prezidents Valdis Dombrovskis vēlreiz uzsvēra, ka Baltijas valstīm jāpanāk progress kopīgajos enerģētikas un infrastruktūras attīstības projektos, tostarp jautājumā par Rail-Baltica projektu.

Diemžēl progress Rail-Baltica projekta īstenošanā kopš 2004. gada nav panākts, ko var skaidrot ar politiskās gribas trūkumu. Pilnīgi cita attieksme pēkšņi vērojama cita infrastruktūras projekta – ātrgaitas dzelzceļa Rīga – Maskava sakarā. Tas liecina par neskaidrībām Latvijas kā ES dalībvalsts prioritātēs, kā arī par neizpratni atbildīgajā ministrijā. Projekts Rail-Baltica mūsu valsts turpmākajai attīstībai, kā arī tās ciešākai integrācijai Eiropas infrastruktūrā un ekonomikā vitāli ir daudz nozīmīgāks.

Lai nodrošinātu Latvijai attīstības perspektīvu un nezaudētu ES atbalstu nozīmīgā projekta Rail-Baltica īstenošanai, kā arī, lai apliecinātu Latviju kā tālredzīgu valsti, „Pilsoniskā savienība” aicina Latvijas valdību:

· paust nepārprotamu atbalstu šim projektam, ņemot vērā Latvijas eksporta plūsmas pamatvirzienus un dzelzceļa pārvadājumu ievērojamo lomu kravu pārvadājumu nozarē;

· lēmuma pieņemšanā balstīties uz kopējo nākotnes ilgtermiņa ieguvumu Latvijas tautsaimniecībai, nevis uz šaurām ekonomiskām interesēm un politisku tuvredzību;

· piešķirt Rail-Baltica projektam Latvijā absolūtu prioritāti, steidzami veicot visus nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu tā realizēšanu iespējami īsā laikā.

Rezolūcija pieņemta „Pilsoniskās savienības” kopsapulcē
Rīgā, 2011. gada 16. aprīlī

Informāciju sagatavoja:
Dace Balode
PS preses sekretāre
Tālrunis: 29289491

 

 

Dalies ar ziņu