Skip to main content

PS Rīgas Domes deputāti tiekas ar Saeimas kolēģiem

Pagājušajā nedēļā pēc „Pilsoniskās savienības” (PS) Rīgas Domes (RD) deputātu ierosinājuma notika tikšanās ar PS 10. Saeimas deputātiem, lai pārrunātu labas pārvaldības jautājumus. Uz tikšanos ar kolēģiem bija ieradušās 10. Saeimas deputātes Lolita Čigāne un Rasma Kārkliņa.

Tikšanās laikā deputāti apsprieda jautājumus, kas saistīti ar likumdošanu un kuru atrisināšana uzlabotu ne tikai Domes darbu, bet arī tās sadarbību ar Rīgas iedzīvotājiem.

Pirmais būtiskais jautājums ir par lēmējvaras nodalīšanu no izpildvaras Rīgas Domē. To būtu iespējams izdarīt, pieņemot Saeimā jaunu likumu „Par Latvijas Republikas galvaspilsētu”. Diskusijas Saeimā agrāk ir jau vairākkārt ir notikušas, tomēr jautājums tā arī nav risināts.

Otrais jautājums, par kuru kolēģi sprieda, ir deputātu skaita samazināšana Rīgas Domē, bet kā trešo Domes un Saeimas kolēģi apsprieda iespēju Rīgas iedzīvotājiem pašiem ievēlēt galvaspilsētas mēru. Tikšanās laikā arī izskanēja ierosinājums rīkot semināru, lai pievērstu uzmanību labas pārvaldības jautājumiem, un seminārā būtu nepieciešams ielūgt Tallinas, Varšavas u.c. kolēģus.

Ņemot vērā to, ka šobrīd Saeimā ir atvērti likums „Par dzīvojamo telpu īri”, „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” un „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, deputāti nolēma rīkot kopīgu tikšanos arī šonedēļ, uzaicinot pārstāvjus arī no RD Mājokļa un vides departamenta.

Dalies ar ziņu