Skip to main content

Pulks: jānosaka pašvaldības līdzfinansējums ēku pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijai un ūdens piegādei

Rīgas domes VIENOTĪBAS frakcijas deputāts Olafs Pulks ir saņēmis vēstuli no pašvaldības SIA “Rīgas ūdens”, kurā izteikts atbalsts deputāta ierosinājumam izstrādāt Rīgas domes saistošos noteikumus, kas paredzētu pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ēku pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijai un ūdensapgādes sistēmai, kuru izbūvē izmantoti Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi. “Rīgas ūdens” vēstulē teikts, ka sabiedrība ir izvērtējusi potenciālo pieslēgumu skaitu un izmaksas, uz kuru pamata plāno iesniegt Rīgas domē priekšlikumus pieslēgumu finansēšanas iespējām.

Deputāts bija ierosinājis, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt fiziska persona, kura ir deklarēta Rīgā un kurai ir piešķirts maznodrošinātas un trūcīgas personas statuss, kurai ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni, 1. un 2. grupas invalīdi, politiski represētas personas, Afganistānas kara dalībnieki, Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki.

“Atbalsts rīdziniekiem, kuru ēkas vēl nav pieslēgtas centralizētajai kanalizācijai un ūdenspiegādes sistēmai, veicinās lielāku uzticību pašvaldības spējai risināt iedzīvotājiem svarīgus jautājumus un nodrošinās vienlīdzīgākus dzīves apstākļus rīdziniekiem,” uzskata Olafs Pulks.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā ir teikts, ka vietējā pašvaldības dome var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, nosakot tā apmēru un saņemšanas nosacījumus.

Informāciju sagatavoja:
Rīgas domes VIENOTĪBAS deputātu frakcija

Dalies ar ziņu