Skip to main content

RD Mājokļu un vides komitejā vērtēs plūdu risku Rīgā

Rīt, 2.martā Rīgas domes Mājokļu un vides komitejā tiks izskatīts partijas VIENOTĪBA Rīgas domes deputātu frakcijas deputātu Nila Josta un Valda Gavara ierosinātais jautājums par plūdu risku novēršanu Rīgā, Kanāla ielā, kā arī kopējo situāciju galvaspilsētā saistībā ar iespējamajiem plūdiem. Kanāla ielas iedzīvotāji ir informējuši, ka vairakkārt stipra vēja laikā strauji paaugstinās ūdens līmenis un applūst pagalmi, dārzi, mājas un kanalizācijas akas.

2012.gada 20.novembrī Rīgas dome ir apstiprinājusi plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai. Plānā ar pasākumiem plūdu riska novēršanai tiek saprasti noteiktu asfaltētu ielu posmu paaugstināšana, zemes ceļu posmu paaugstināšana, esošu zemes dambju paaugstināšana, jaunu zemes dambju būvniecība, slūžu-regulatoru izbūve vai rekonstrukcija un caurteku-regulatoru izbūve vai rekonstrukcija.

Deputāti uzskata, ka daļa Rīgas teritorijas pastāvīgi cieš no applūšanas, un ik gadu tiek nodarīti ekonomiskie un morālie zaudējumi applūstošo teritoriju īpašniekiem, tādēļ nekavējoties nepieciešams īstenot plūdu novēršanas pasākumus gan Kanāla ielā, gan citās plūdu apdraudētās teritorijās Rīgā, negaidot ūdens ieplūšanu pagalmā vai pat mājā.

2008.gadā pēc RD Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes pasūtījuma ir izstrādāts tehniskais projekts “Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Kanāla ielas labās puses dambja projektēšana”, tomēr projektā iekļautie pretplūdu pasākumi, piemēram, aizsargdambja izbūve līdz šim brīdim nav īstenoti.

Piedalīties sēdē ir aicināti RD Mājokļu un vides departamenta vadības, kā arī applūstošo teritoriju iedzīvotāju pārstāvji.
 

Dalies ar ziņu