Skip to main content

RD opozīcija: mūsu iniciatīvas rezultātā tiek atlikta īpašuma izsole Minsterejas ielā

RD bloka „Vienotība” deputātu iniciatīva par nepieciešamību apturēt Rīgas pilsētas pašvaldības uzsākto izsoli par īpašumu Minsterejas ielā un pārvērtēt izsolītā īpašuma izsoles cenu, tiek ņemta vērā un līdz iznīcināto mūra fragmentu atjaunošanai izsole tiek atlikta.

Jau ziņots, Rīgas pilsētas nocietinājumu mūra fragmenti Minsterejas ielā ir Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Pilsētas nocietinājumu mūru un torņu paliekas” daļa, kuru ir īpaši jāuztur un to ir aizliegts iznīcināt. Tomēr 13. aprīlī lielākā nocietinājuma mūra daļa tika iznīcināta.

 

Tā kā Rīgas pilsētas pašvaldība zemes gabalu Minsterejas ielā, kas atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā, bija nodevusi privatizācijai, RD bloka „Vienotība” deputātiem bija aizdomas par apzinātu šī mūra iznīcināšanu, jo uz privatizācijai nodotā zemes gabala ir uzlikts apgrūtinājums, tādējādi potenciālajam īpašniekam būtu jāievēro Rīgas domes saistošie noteikumi par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanu un apbūvi, kas liegtu jaunajam uzņēmējam realizēt savas ieceres.

Tāpat Rīgas domes (RD) frakciju bloka „Vienotība” deputāti Valdis Gavars un Olafs Pulks vērsās policijā, lūdzot izvērtēt, vai Rīgas pilsētas nocietinājumu mūra fragmenti Minsterejas ielā tika iznīcināti ļaunprātīgi vai tomēr nē, kā arī aicinājuši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai sniegt savu atzinumu par Valsts nozīmes kultūras pieminekļa pašreizējo stāvokli un iespējām rekonstruēt mūra fragmentu.

 

Dalies ar ziņu